กรมควบคุมโรค รุกตามนโยบายของ รมว.สธ. “จัดโปร จับโชว์” หวั่นโปร ปลุกผี มอมเมาเยาวชน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้ารุกตามนโยบายของ รมว.สธ. “จัดโปร จับโชว์” ดำเนินการอย่างจริงจังกับสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หวั่นเรื่องการส่งเสริมการตลาด ผ่านการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลวันฮาโลวีน เป็นเหตุให้เยาวชนเข้าถึงแอลกอฮอล์ได้ง่าย

เมื่อคืนนี้ (31 ตุลาคม 2562) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้ นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จัดทีมลงพื้นที่ร่วมกับเครือข่าย เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลวันฮาโลวีน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยเข้มมาตรการ “จัดโปร จับโชว์” เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย
โดยสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ได้จัดทีมลงพื้นที่ทั้งหมด 4 ทีม ได้แก่ ภาคเหนือที่จังหวัดลำพูน ภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคกลางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ มีการตรวจสอบสถานประกอบการทั้งสิ้น 38 ราย จากการตรวจสอบพบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น การลดราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การแจกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังพบความผิดฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกด้วย โดยหลังจากนี้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป

กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างเคร่งครัด หากพบการกระทำผิดกฎหมายสามารถร้องเรียนได้ที่โปรแกรม TAS โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ http://tas.go.th หรือโทร. 0-2590-3342 และสอบถามข้อมูลที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

Written By
More from pp
นายกฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ “ออมสินสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างโอกาสที่ยั่งยืน ตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่”ขอบคุณ ธ.ออมสินเป็นที่พึ่งให้ประชาชน-ผู้ประกอบการ
นายกฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ “ออมสินสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างโอกาสที่ยั่งยืน ตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่” ขอบคุณ ธ.ออมสินเป็นที่พึ่งให้ประชาชน-ผู้ประกอบการ ปรับเปลี่ยนวิธีประกอบอาชีพให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน แนะทุกฝ่ายร่วมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทย
Read More
0 replies on “กรมควบคุมโรค รุกตามนโยบายของ รมว.สธ. “จัดโปร จับโชว์” หวั่นโปร ปลุกผี มอมเมาเยาวชน”