การศึกษาว่าด้วย “เปลือก”

ถ้าเลือกเกิดได้……

ขอเกิดเป็น “นายอนันต์ อัศวโภคิน” ซักร้อยชาติ!
บอกตรงๆ…อิจฉา

คดีสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินที่ได้มาจากการยักยอกฉ้อโกงสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น ซื้อที่ดิน คลองหลวง ปทุมธานี
และหุ้นของบริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด โดยสั่งจ่ายเช็ค ๑๑ ฉบับ รวมเป็นเงิน ๓๒๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
เข้าใจว่า ยังไงซะ เรื่องต้องถึงศาล แต่คงด้วยอานิสงส์แห่งค้อน ชิตัง เม โป้ง…รอด
ก็รอด ปานปาฏิหาริย์!

อัยการท่านตรวจสำนวนเคร่งครัดตามบรรทัดกฎหมายแล้ว
สั่งไม่ฟ้อง!?!

ตอนนี้ อยู่ระหว่างกระทรวงยุติธรรม ของท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ เทพสุทิน กับพ.ต.อ.ไพสิฐ คงเมือง อธิบดี DSI เจ้าของคดี กำลังสองจิต-สองใจ
ว่าจะมี “ความเห็นแย้ง” หรือไม่?

ถ้าไม่ …..
ลำไม้ไผ่ ก็จะยุติที่บ้องกัญชา

แต่ถ้า DSI เห็นแย้ง ก็จะต้องส่งสำนวนคดีนี้ไปให้ “อัยการสูงสุด” พิจารณาชี้ขาด

อัยการสูงสุดชี้ขาดไปทางไหน คดีนี้ ก็จะสะเด็ดน้ำไปทางนั้น จะคั้นเอาไปฟ้องร้องอีกไม่ได้

สรุป เรื่องนี้…….
ข้าน้อยนิ้วก้อยเล็ก มิบังอาจ รอดูนิ้วโป้งใหญ่ดีกว่า ว่าธรรมคืออำนาจ หรือ อำนาจคือธรรม?

จากเรื่องผู้ใหญ่ อนาคตคือปุ๋ยดิน ไปดูเรื่องเด็ก ที่จะเติบใหญ่ไปเป็น “พลังแผ่นดิน” กันบ้าง

ผมอ่านจากโซเชียล อ่านแล้วสุขใจอย่างไรบอกไม่ถูก
สุขอะไรก็ไม่สุขเท่า
สุขจากได้เห็นครูบาอาจารย์ผู้เป็นเบ้าหลอม หลอม “ผู้สืบตระกูลแผ่นดินไทย” ออกมาได้สวยงามเหลือเกิน
งามชนิดต้องบอกว่า น่าศึกษาเพื่อขยายเป็น “สายพันธุ์ใหม่” บ่มเพาะในแปลงเรียน

ท่านนายกฯ ประยุทธ์ ขวัญใจวัยโจ๋ ท่านรัฐมนตรีณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาฯ และท่านรัฐมนตรีสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
น่าไปเซลฟี่กับครูบาอาจารย์และแฟนคลับรุ่นจิ๋วถึงโรงเรียนเลย

จะไม่เล่านิทานชวนเชื่อ แต่จะลอกจากเพจโรงเรียนมาให้ปลื้มในหัวใจ กับประเทศไทยที่หวังได้ จากสายพันธุ์ใหม่เหล่านี้กัน

บอกก่อน อ่านไม่สนุกหรอก แต่อ่านแล้วสุข เพราะเห็นอนาคตชาติฉาดฉาน

สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคนเก่งที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.การสอบโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ General English Proficiency Test ระดับชั้นประถมศึกษา ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562
โดยมีนักเรียนที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับประเทศ และอันดับ 1 ของจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่
ด.ญ. นาฏลี โยชิดะ นักเรียนชั้น ป.4/1ESC
สอบได้อันดับ 1 ระดับประเทศ
ด.ญ.ขวัญหทัย ไชยงาม นักเรียนชั้น ป.2/1ESC
ด.ญ.อารีรักษ์ ลาภจิตร นักเรียนชั้น ป.3/1ESC
ด.ญ.ศิรดา กัญญาคำ นักเรียนชั้น ป.4/1ESC
ด.ช.วรพล ศิริบุรี นักเรียนชั้น ป.5/1ESC
สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ของจังหวัดมหาสารคาม

2. นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในระดับชั้น ของโครงการสอบวัดระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ สถาบัน Gakken Clssroom มหาสารคาม ได้แก่
– ชั้น ป.1
ด.ญ.ศิรดา โพธิ์ผา 100 คะแนน
ด.ญ.วิชญาพร จำลองนาค 100 คะแนน
ด.ญ.นลินพรรณ ทองโยธีรวัฒน์ 100 คะแนน
ด.ญ.พัทธ์ธีรา มุ่งชู 100 คะแนน
ด.ช.กานต์พิพัฒน์ น่วมนวล 100 คะแนน
ด.ญ.ณัฐชลิต ลัทธิ์ถีระสุวรรณ 100 คะแนน
ด.ญ.รชดา สิงห์เสวก 100 คะแนน
ด.ช.พันธ์ศกร พยัฆวงศ์ 100 คะแนน
ด.ญ.วรัญญา ยาวิเศษ 100 คะแนน
ด.ช.พิชญตม์ บุญดาราช 100 คะแนน
ด.ช.กิตติศักดิ์ พุฒิเนาวพัฒน์ 100 คะแนน
– ชั้น ป.2
ด.ช. ยุทธภูมิ ปะนามะทัง 100 คะแนน
– ชั้น ป.3
ด.ญ.ทิพย์ธารา ศิริธนพลไพบูลย์ 97 คะแนน
– ชั้น ป.4
ด.ญ.ณัฐธรรม ชีวะเศรษฐธรรม 88 คะแนน
– ชั้น ป.5
ด.ญ.อภิชญา พลตื้อ 97 คะแนน
ด.ญ.ลีลนันต์ ศักดิ์สกุลวัฒนา 97 คะแนน
– ชั้น ป.6
ด.ญ.สุชานาฎ พยัฆวงศ์ 79 คะแนน
ด.ช.พีรวิชญ์ ยงยอด 79 คะแนน

3.การประกวดเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษา “โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา รัชกาลที่ 10 สู่การปฎิบัติ” ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

ซึ่งนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เข้าร่วมประกวด
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงปิยธิดา จริยาม
ข่าว & ภาพ:กสานณพ (นิสิต)

เป็นไงครับ ปลื้มกับ “อนาคตแผ่นดิน” กันมั้ย เพาะหน่ออ่อนได้แบบนี้ ประเทศไทยยังไงก็รอดและรุ่ง

และจากตัวอย่างนี้
คนมีลูก-มีหลาน ควรปรับทัศนคติกันได้แล้ว โรงเรียนดี ไม่ได้อยู่ที่ชื่อ ไม่จำเพาะในกรุงเทพฯ และใช่ว่า ต้องอินเตอร์จึงจะเป็นเลิศ

เห็นมั้ย สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พูดกันตามภาษาชาวบ้านว่า โรงเรียนบ้านนอก โรงเรียนในอีสาน

แล้วผลที่ปรากฎเป็นไง?
ไม่ใช่เฉพาะที่มหาสารคามเท่านั้น เท่าที่ผมตามดูข่าวคราวโรงเรียนและเด็กนักเรียนตามสื่อต่างๆ
เด็กเรียนต่างจังหวัดทุกวันนี้ ต้องบอกว่า ครูบาอาจารย์ท่านสร้าง “พันธุ์อัจฉริยะ” เชิดหน้า-ชูตานามไทย ด้วยเป็นเลิศในแขนงต่างๆ มากมาย

เพียงแต่ข่าวคราวดีๆ สังคมไม่ค่อยสนใจกัน ผิดกับข่าวไม่ดี ที่เด็กผิดพลาด

โอ้โฮ…..
สารพัดสื่อ ขุดกันถึงโคตร เอากล้องจ่อ ออกจอประจานกันเป็นเดือนๆ ก็มี

นี่ถ้าสังคมข่าวสาร เปลี่ยนทัศนคติ เรื่องดี เด็กดี เอามาเผยแพร่ให้เป็นตัวอย่างดี ให้เป็นกำลังใจเด็ก กำลังใจสถานศึกษาและครูอาจารย์มากๆ
สังคมประเทศจะสว้างไสวด้วยแววหวังมากกว่านี้

ส่วนเรื่องไม่ดี ประพฤติไม่ดี อย่านำมาเป็นข่าวใหญ่โต เพราะการนำมาเป็นข่าวบ่อยๆ และมากๆ

ที่ไม่ดี จะกลายเป็นตัวอย่างดี ให้เด็กทำตามกัน เพราะทำเลวแล้วดัง ได้ออกโทรทัศน์

ต่างกับทำดี ทำแทบตาย เหมือนเห็ดทรัฟเฟิล ดอกละเป็นแสนก็จริง แต่จมอยู่ในดิน ขุดหาถึงจะเจอ

พูดถึงโรงเรียนระดับประถม มัธยม วันก่อน ดูโฆษณาโรงเรียน American School Bangkok ในเน็ต
เด็กนักเรียนเล่าว่า โรงเรียนมีชั่วโมงสอน Mindfulness and awareness
เรียนแล้ว ทำให้เขามีสมาธิในการเรียน กระทั่งการตีกอล์ฟ ก็ช่วยให้เขาตีได้ดีกว่าเดิม

นี่โรงเรียนนานาชาตินะ นักเรียนร้อยละ ๘๐ เป็นต่างชาติ เด็กไทยแค่ ๒๐% แต่กลับเน้นสอนฝึกสติ และเด็กๆ แสนจะสวยงาม

ทำให้นึกตามที่ “พระอาจารย์อนิลมาน ธัมมสากิโย” มาพูดที่ไทยโพสต์วันก่อน

Mindfulness คือสติ Awareness คือ สัมปชัญญะ นี่คือ การฝึกสติ-สัมปชัญญะ ที่พระพุทธเจ้าทรงสอน
ในตะวันตก สหรัฐอเมริกา สนใจกันมาก
ถึงขั้นนิมนต์พระอาจารย์ไปจัดหลักสูตรการเรียน-การสอนให้ ตามโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ ทุกวันนี้
การฝึกสมาธิ ในโลกตะวันตกที่กำลังป่วยด้วยโรคสังคมเป็นพิษ กำลังกระหายหา ยอดฮิต ในวิชาฝึกสมาธิ ก่อนเรียน ก่อนทำงาน
ย้อนกลับมาดูการเรียน-การสอนของบ้านเรา พอบอกว่า “ฝึกสมาธิ” ทุกคนหนี บอกว่าคำสอนพระพุทธศาสนา เชย ล้าหลัง

ก็อยากให้ภาครัฐตรองดู เราจะเป็นปลาที่มองไม่เห็นน้ำ นกที่ไม่เห็นอากาศ แล้วผยองแบบโง่ๆกันต่อไป
หรือจะลองหาโรงเรียนซักแห่งเป็นต้นแบบ ให้มีชั่วโมงฝึกสติเด็กๆ แล้วประมวลผลเปรียบเทียบดูก็ได้
นายกฯประยุทธ์ เป็นขวัญใจนักเรียน ถ้าบอกว่าชั่วโมงฝึกสมาธิ กลัวเด็กๆว่าเชย

จะใช้คำว่า Mindfulness และ Awareness เป็นกระดาษห่อทอฟฟี่ เพื่อการจูงใจในวิชานี้ก็ได้
พอฝึก เด็กๆ สติมา ปัญญาก็จะเกิด
เมื่อปัญญาเกิด จะเข้าใจเอง ว่าหอมหวานคือตัวทอฟฟี่ กระดาษห่อ แค่เปลือก

ถ้าไม่ตั้งต้น โดยเริ่มจากหน่ออ่อนให้ถูกทางวันนี้
อนาคต ……..
ทำเนียบ-สภา-มหาวิทยาลัย ก็จะรกไปด้วย “เปลือก”
อย่างที่รกอยู่ตอนนี้!

Written By
More from plew
อย่าติด “กับดัก” โลก – เปลว สีเงิน
เปลว สีเงิน จะว่าไป……. สงครามโลกครั้งที่ ๓ ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ เพราะทั้ง ๒ ครั้งที่ผ่านมา ก็นุงนังอยู่ในกลุ่มประเทศ “พันธมิตรยุโรป” เหมือนที่นัวเนียอยู่ตอนนี้...
Read More
0 replies on “การศึกษาว่าด้วย “เปลือก””