รวมพลังคนไทย “JUST SAY YES” บริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ ร.10

การบริจาคอวัยวะเป็นทานอันยิ่งใหญ่ ผู้บริจาคอวัยวะ 1 คน สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้สูงสุดถึง 8 คน การแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะสามารถทำได้ด้วยตนเอง แต่ควรแจ้งให้ญาติทราบ เพราะหากเสียชีวิตและสามารถบริจาคอวัยวะได้ (เสียชีวิตในภาวะสมองตาย) ญาติต้องเซ็นยินยอมบริจาคอวัยวะเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง หากญาติไม่ยินยอมจะถือว่าการบริจาคนั้นเป็นอันยกเลิก

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย แถลงข่าวโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยได้รับเกียรติจากคุณอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และคุณกลินท์ สารสิน ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ร่วมด้วย นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ศิลปินดาราร่วมรณรงค์บริจาคอวัยวะในแคมเปญ “JUST SAY YES” อาทิ ศรีริต้า-เจนเซ่น นนท์-ธนนท์ ชาย-ชาตโยดม ฟิล์ม-ฉัตรดาว ตลอดจนญาติของผู้บริจาคอวัยวะ และผู้ที่ได้รับบริจาคอวัยวะ ร่วมงานแถลงข่าว ณ WELCOME HALL ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย กล่าวว่า “ปัจจุบันการปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยที่อวัยวะเสื่อมสภาพ และช่วยลดอัตราการเสียชีวิต โดยปัจจัยหลักในการรักษาด้วยวิธีนี้คือการให้ได้มาซึ่งอวัยวะจากผู้บริจาค ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนรอรับอวัยวะถึง 6,271 ราย แต่มีผู้ที่ได้รับปลูกถ่ายอวัยวะเพียง 481 ราย จึงเกิดปัญหาอวัยวะไม่เพียงพอสำหรับการปลูกถ่าย สาเหตุเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง อาทิ การขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะภายหลังที่เสียชีวิตแล้ว ทั้งในวงการแพทย์และสาธารณชน รวมถึงขั้นตอนการประสานงานระหว่างโรงพยาบาลที่มีผู้เสียชีวิตในภาะสมองตายกับโรงพยาบาลที่ทำการปลูกถ่ายอวัยวะมีหลายขั้นตอน โดยศูนย์รับบริจาคอวัยวะจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของผู้บริจาค รวมถึงให้คำแนะนำและประสานงานต่าง ๆ ทั้งทีมแพทย์ผ่าตัด การจัดหายานพาหนะที่จำเป็นสำหรับทีมแพทย์ในการเดินทางไปทำการผ่าตัด และการจัดส่งอวัยวะที่ได้รับบริจาคไปยังโรงพยาบาลที่ปลูกถ่ายอวัยวะอย่างรวดเร็วเพื่อรักษาคุณภาพของอวัยวะนั้น ๆ ให้ดีที่สุด”

“ถ้าไม่มีผู้บริจาคอวัยวะก็ไม่มีอวัยวะ และการปลูกถ่ายจะไม่เกิดขึ้น” ศูนย์รับบริจาคอวัยวะจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562- 4 พฤษภาคม 2563 มีเป้าหมายผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะจำนวน 150,000 คน ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์รับบริจาคอวัยวะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับบริจาคอวัยวะเพื่อความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะทั่วประเทศ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะจึงได้เพิ่มช่องทางการบริจาคอวัยวะผ่านระบบออนไลน์ได้เว็บไซต์ www.organdonate.in.th และแอปพลิเคชั่น “บริจาคอวัยวะ” โดยสามารถกรอกข้อมูลผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะตามขั้นตอนอย่างครบถ้วน หลังจากนั้นระบบจะส่ง sms และ e-mail แจ้งผู้แสดงความจำนงและญาติผู้บริจาคอวัยวะต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1666 หรือ 0-2256-4045-6 ในวันและเวลาราชการ


Written By
More from pp
“มะเร็งกระเพาะอาหาร” ภัยเงียบใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม
กรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผยมะเร็งกระเพาะอาหาร เป็นโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดโรคที่แน่ชัด แต่ก็พบว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร เช่น การติดเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การรับประทานอาหารหมักดอง...
Read More
0 replies on “รวมพลังคนไทย “JUST SAY YES” บริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ ร.10”