มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุด (OCSC International Education Expo 2019)

ในแต่ละปีมีนักเรียนนักศึกษาจำนวนมากใฝ่ฝัน และค้นหาโอกาสที่จะออกเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศเพื่อเรียนรู้ วัฒนธรรมและหาประสบการณ์ใหม่ๆ ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆที่แตกต่างไปจากโลกที่คุ้นเคย งานมหกรรมการศึกษาต่อ ต่างประเทศครั้งที่ 16 (OCSC Internationa lEducation Expo2019) เป็นงานที่รวมสถาบันการศึกษาชั้นนำจากต่างประเทศ มาไว้ด้วยกันกว่า 317 สถาบัน จาก 26 ประเทศทั่วโลก ทั้งจากโซนอังกฤษ ยุโรป อเมริกา แคนาดา และ เอเชีย ซึ่งนับได้ว่าเป็นงานเดียวที่รวบรวมแหล่งข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศแหล่งทุนการศึกษาที่มากที่สุดและ ในปีนี้ทาง สำนักงาน ก.พ. ตั้งใจเตรียมข้อมูลพิเศษ HAPPY STUDYING ABROAD เพื่อให้นักเรียนที่เตรียมพร้อมไปเรียนในต่างประเทศ ได้รับทราบข้อมูลและประสบการณ์อื่นๆนอกเหนือจากการเรียนในรั้วสถาบันเพราะกิจกรรมนอกห้องเรียนสามารถจะทำให้ผู้ที่ ไปเรียนในต่างแดนสร้างเสริมประสบการณ์ของตนเองมากขึ้นได้ งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศนี้ถือเป็นงานแนะแนว การศึกษาต่อต่างประเทศตั้งแต่ระดับประถมมัธยมจนถึงปริญญาเอกโดยสำนักงาน ก.พ. หวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน แนวทางการดำเนินชีวิตให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ของไทย ในปีนี้จัดขึ้นที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562  เวลา 12.00 – 18.00 น.

งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศนี้เปิดโอกาสให้ทุกๆคนได้เข้ามาเพื่อหาข้อมูลและเตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษาต่อ ต่างประเทศได้อย่างตรงจุดโดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการศึกษาต่อต่างประเทศและรับสมัครทุนรัฐบาล จำนวนกว่า 500 ทุนให้นักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไปได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้แทนสถาบัน การศึกษาชั้นนำจากทั่วโลก

งานนี้เป็นงานเดียวที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับทุนการศึกษามาให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้ปรึกษาข้อมูล ทุกเรื่องการเรียนต่อต่าง ประเทศ ทุกท่านสามารถทดลองสอบทำข้อสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์เพื่อเตรียมตัวขอทุน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมเปิดสมัครทุน UiS ทุนรัฐบาลสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก  ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้กับนักเรียน นักศึกษาได้อีกด้วย

“ในยุคปัจจุบันเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีที่ทุกๆคนต้องปรับตัวให้เท่าทันการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆด้าน การไปศึกษา ต่อต่างประเทศจึงเป็นอีกทางหนึ่งที่อนาคตของชาติจะสามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้านภาษาและชีวิตความเป็นอยู่ ให้ทัดเทียมกับนานาชาติได้เรียนรู้จากวัฒนธรรมอันหลากหลายเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนคนไทยเพื่อพัฒนา ตนเอง และสามารถกลับมาพัฒนาประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. กล่าว

เราต้องการให้ประชาชน นักเรียนนักศึกษา พ่อแม่ผู้ปกครองตระหนักว่างานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศมีวัตถุประสงค์ เพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของเขา ซึ่งเราเชื่อว่าการศึกษาต่อต่างประเทศเป็นแนว- ทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับนักเรียน นักศึกษาไทยในการพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็น ซึ่งหากคุณต้องการที่จะออกนอกกรอบการเรียนการสอนแบบเดิมๆ ในห้องเรียนและก้าวออกนอก comfort zone จากสิ่งที่คุ้นเคยเพื่อเผชิญความท้าทายใหม่ๆและเปลี่ยนแปลงตัวเอง งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศในปีนี้จะทำให้คุณ ได้พบกับผู้คนจากหลากหลายประเทศ ภาษา สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่แตกต่างซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเลือกระบบ การศึกษาที่เหมาะสมให้กับตัวเองได้

โดยผู้ปกครองจำเป็นที่จะต้องให้การสนับสนุนบุตรหลานของท่านในการให้ความรู้ ความเข้าใจว่าการศึกษาต่อต่างประเทศ ไม่ได้เป็นระบบการศึกษาที่แปลกแยกหรือแตกต่างจากระบบการศึกษาเดิมของพวกเขาแต่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ซึ่งทุกวันนี้มีนักเรียนนักศึกษาไทยจำนวนมากขึ้นที่ต้องการมีส่วนในการหาข้อมูลและมีส่วนร่วมด้วยตัวเองในการเตรียมตัว เพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อมีประสบการณ์ในวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไป

ปัจจุบันนักศึกษาจำนวนมากก็เริ่มหาประสบการณ์ระหว่างอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมตัวให้กับชีวิตการทำงานหลัง สำเร็จการศึกษาตามเป้าหมายที่พวกเขาวางไว้ซึ่งการศึกษาต่อต่างประเทศจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะที่สำคัญ อย่างมากในการเตรียมตัวสู่ชีวิตการทำงานโดยนักเรียนนักศึกษาที่มาร่วมในงานนี้จะได้รับโอกาสพิเศษที่สามารถบูรณาการ การศึกษาในระบบของไทยให้เข้ากับระบบการศึกษาต่อในระดับต่างประเทศหรือระดับโลกได้

หากคุณกำลังมองหาแนวทางเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ OCSC International Education Expo 2019 ปีนี้มีความแตกต่างจากงานแนะแนวการศึกษาอื่นๆที่คุณเคยร่วมงานมาเพราะเป็นงานที่ช่วยเปิด โอกาสการศึกษาให้กับช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของชีวิตคุณ  โดยในปีนี้จัดขึ้นที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 – 18.00 น.

สามารถลงทะเบียนเข้างานฟรี และ ติดตามรายชื่อสถาบันที่เข้าร่วมงานได้ที่ https://www.ocscexpo.org

Written By
More from pp
ททท. ขอเชิญชวนไกด์ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบ New Normal ภายใต้โครงการ Amazing Thailand Guide Sharing ”ทุกเรื่องราวจากไกด์ ถ่ายทอดเมืองไทยให้สวยงาม”
ททท. ขอเชิญชวนไกด์ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบ New Normal ภายใต้แนวคิด BEST 7GREENs และ Responsible Tousim ในรูปแบบคลิปวิดีโอ...
Read More
0 replies on “มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุด (OCSC International Education Expo 2019)”