ธนาคารโลก ประเมินผล MEA พุ่ง บริการขอไฟฉับไวอันดับ 6 โลก ชูความยากง่ายประกอบธุรกิจไทย เพิ่มขึ้น 6 อันดับ รั้งที่ 21 Doing Business 2020

วันนี้ (25 ตุลาคม 2562) นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดเผยผล การจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก (Doing Business 2020) ในการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Teleconference) จากกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งที่ MEA สามารถรักษาตำแหน่งความสะดวกด้านการขอใช้ไฟฟ้าที่รวดเร็วเป็นอันดับที่ 6 ของโลก ช่วยยกระดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจประเทศไทยเป็นอันดับที่ 21 ของโลก เลื่อนขึ้นถึง 6 อันดับจากปีที่ผ่านมา โดยมีนายกฤษฎา ตันศิริเสริญกุล ผู้ตรวจการ MEA เป็นผู้แทนผู้ว่าการในการรับฟังผลครั้งนี้  ห้องประชุมสำนักงานธนาคารโลกประจำประเทศไทย อาคารสยามพิวรรธน์.พระราม 1 กรุงเทพฯ

ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA กล่าวว่า MEA เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มุ่งมั่นขับเคลื่อนวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ที่ให้บริการด้านจำหน่ายไฟฟ้าองค์กรเดียวของประเทศไทยที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมรับการประเมินความสะดวกด้านการขอใช้ไฟฟ้าในการจัดอันดับจากธนาคารโลก (World Bank) ที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) จาก 190 ประเทศทั่วโลก ผลการจัดอันดับประจำปี .. 2563 พบว่า ความสะดวกด้านการขอใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยพัฒนารวดเร็วโดดเด่นขึ้นอย่างมาก โดยคะแนนการประเมินเพิ่มจาก 98.57 เมื่อปี .. 2562 มาเป็น 98.70 ในปี .. 2563 รักษาตำแหน่งเป็นอันดับที่ 6 ของโลก ซึ่งผลคะแนนดังกล่าว เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยยกระดับภาพรวมความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย เลื่อนขึ้นจากอันดับที่ 27 ของปี 2562 เป็นอันดับที่ 21 ของโลก ถือเป็นการเลื่อนขึ้นถึง 6 อันดับ

สำหรับปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้คะแนนการประเมิน Doing Business ด้านการขอใช้ไฟฟ้าประจำปี .. 2563 เพิ่มขึ้น คือ การปรับปรุงอัตราค่าบริการต่าง  ไปพร้อม  กับ การพัฒนานวัตกรรมด้านงานบริการมากขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าผ่านทางออนไลน์ด้วย MEA Smart Life Application และทางเว็บไซต์บริการขอใช้ไฟฟ้า M easy (เอ็มอีซี่ที่ช่วยให้ผู้ที่ต้องการขอใช้ไฟฟ้ากับ MEA ไม่ต้องเดินทางมาที่ MEA เขต โดยสามารถทราบค่าใช้จ่ายได้ทันที พร้อมชำระค่าบริการได้หลายช่องทางและติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอน ลดขั้นตอนในบริการ  อีกทั้งMEA ดำเนินโครงการขึ้นทะเบียนผู้รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เป็นผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในที่พักอาศัยและสถานประกอบการของผู้ขอใช้ไฟฟ้าในคราวเดียวกันเพื่อความรวดเร็ว รวมถึงมีการจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการติดตั้งสายภายในให้แก่ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้า ทั้งในกลุ่มบ้านพักอาศัย และกลุ่มธุรกิจ สร้างเครือข่ายผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ สามารถดำเนินการติดตั้งสายไฟฟ้าภายในได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานของ MEA ที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งภาคประชาชน และภาคธุรกิจ ที่เพิ่มมากขึ้นได้เพียงพอ นอกจากนี้ MEA ยังเพิ่มตัวแทนรับชำระค่าไฟฟ้าออนไลน์ หักผ่านบัญชีบัตรเครดิตที่ทันสมัย มีการพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มั่นคงและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลแผนที่ฐานเชิงรหัส(แผนที่ดิจิทัลมาตราส่วน 1:1000 สารสนเทศเชิงพื้นที่ (Spatial Map) ที่ทันสมัยได้มาตรฐานมีความละเอียดและแม่นยำสูงมาช่วยให้การออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าสะดวกรวดเร็วเที่ยงตรง มีช่องทางติดต่อสื่อสารที่สะดวกทันสมัยดูแลผู้ใช้ไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมงทั้งหมดนี้ทำให้ MEA ยกระดับคุณภาพงานบริการได้เป็นอย่างดีสามารถดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน

ผู้สนใจติดตามดูรายละเอียดบริการ Doing Business ของ MEA ได้ที่เว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง หรือคลิกที่ www.mea.or.th/minisite/doingbusinessinbkk/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง  ของ MEA ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง (MEA) Line@ : @meanews Twitter : @mea_news รวมถึงเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเขตได้ทุกแห่ง และแจ้งผ่านศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงMEA Call Center 1130 ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

Written By
More from pp
“จุรินทร์” พบทูตโอมาน ดันส่งออกข้าวพรีเมียม มะขามหวาน ชวนทำถนนยางพารา พร้อมเร่งรัดตราฮาลาล หวังเป็นประตูสู่ตะวันออกกลาง
26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม...
Read More
0 replies on “ธนาคารโลก ประเมินผล MEA พุ่ง บริการขอไฟฉับไวอันดับ 6 โลก ชูความยากง่ายประกอบธุรกิจไทย เพิ่มขึ้น 6 อันดับ รั้งที่ 21 Doing Business 2020”