“เศรษฐพงค์” หนุนตั้ง “กรรมการ5Gแห่งชาติ” โดยเร็ว ให้ไทยไม่เสียโอกาสพัฒนา “ศก.-สังคม-ธุรกิจ” ห่วง ไทยรั้งท้ายปท.อาเซียนที่จะมี 5Gใช้หลังปี2023 แนะ สรรหาบุคคลเชี่ยวชาญนั่งกรรมการ

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และรองประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือกมธ.ดีอี กล่าวถึงการเตรียมตั้งคณะกรรมการ 5G แห่งชาติ โดยมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการจัดตั้งว่า ตนเองติดตามข่าวการตั้งคณะกรรมการ 5G แห่งชาติที่กำลังจะตั้งขึ้นมา ถือว่ามีความสำคัญมากในการขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาด้านสังคม และเศรษฐกิจ โดยที่ 5G ยิ่งเกิดเร็วเท่าไหร่ ประโยชน์ก็จะเกิดกับประชาชนมากและเร็วเท่านั้น ซึ่ง 5G มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนดำเนินการนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์ทางไกล หรือ Telemedecine ที่จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นส่วนในสำคัญในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึง 5G ยังช่วยด้านนโยบายการศึกษา เช่นการเรียนออนไลน์ฟรีตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ตรงไหน ขอเพียงมีอินเทอร์เน็ตหรือ 5G เข้าถึงก็สามารถเรียนได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนธุรกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เพราะ 5G จะเข้าไปแฝงตัวอยู่ในทุกส่วนของธุรกิจ ทำให้ธุรกิจมีความคล่องตัว ภาคการผลิตมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้

พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ กล่าวต่อว่า จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการ 5G มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตนจึงเห็นด้วยที่จะตั้งคณะกรรมการ 5G แห่งชาติโดยเร็ว เพื่อไม่ให้ประเทศไทยต้องเสียโอกาส ไม่ให้คนไทยต้องเสียโอกาสในการได้เทคโนโลยี 5G ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม ให้เท่าทันนานาอารยะประเทศ เพราะที่ผ่านมาได้มีงานศึกษาประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีการเริ่มวางโครงข่าย 5G ผลชี้ว่าปัจจุบันนี้มีประเทศฟิลิปปินส์ได้จัดสรรคลื่นความถี่เพื่อให้บริการ 5G แล้ว ส่วนประเทศเมียนมาร์และลาวก็กำลังเตรียมคลื่นความถี่ 5G ในย่าน 3.5 GHz บางส่วนว่างอยู่เพื่อนำมาจัดสรร ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ภายในไตรมาสสองของปี 2020 ส่วนประเทศอื่นๆ ก็มีแผนที่จะดำเนินให้มี 5G ใช้ภายในปี 2023 แต่สำหรับประเทศไทยก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเป็นประเทศเกือบสุดท้ายในภูมิภาคที่จะได้ใช้ 5G หรือไม่

“ผมหวังว่า กสทช. และคณะกรรมการ 5G แห่งชาติ ที่จะมีการตั้งขึ้นในอนาคต จะได้ช่วยกันผลักดันให้ประเทศไทยได้มี 5G ใช้โดยเร็ว ที่สำคัญคือบุคคลที่จะเข้าไปนั่งเป็นคณะกรรมการ 5G ควรจะเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญ เพื่อให้มีการต่อยอดการใช้งาน 5G ให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันได้ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านได้ ผมหวังว่าจะได้เห็นบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ามาเป็นกรรมการ5G” พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ กล่าว

Written By
More from pp
ป้องกันการเกิด มะเร็งปากมดลูก  
พญ.เนตรนิภา พรหมนารท สูตินรีแพทย์ ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว ขึ้นชื่อว่ามะเร็งแล้ว ใครๆ ก็กลัว เพราะเมื่อเป็นแล้วก็รักษาให้หายขาดยาก และมักจะถึงแก่ชีวิต แต่มีมะเร็งอยู่ไม่กี่ชนิดที่สามารถป้องกันได้ หนึ่งในนั้นคือ...
Read More
0 replies on ““เศรษฐพงค์” หนุนตั้ง “กรรมการ5Gแห่งชาติ” โดยเร็ว ให้ไทยไม่เสียโอกาสพัฒนา “ศก.-สังคม-ธุรกิจ” ห่วง ไทยรั้งท้ายปท.อาเซียนที่จะมี 5Gใช้หลังปี2023 แนะ สรรหาบุคคลเชี่ยวชาญนั่งกรรมการ”