กรมศุลกากร หนุนเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง จัด ‘ตลาดประชารัฐศุลกากร เพื่อชุมชน’

วันนี้ (วันที่ 10 ตุลาคม 2562) นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ‘ตลาดประชารัฐศุลกากร เพื่อชุมชน’ โดยกรมศุลกากรได้เปิดพื้นที่ให้ผู้ค้ารายย่อย จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ต่างๆ จากทั่วประเทศได้นำสินค้ามาวางจำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และ SMEs อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชน โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเรารักษ์คลองเตย ได้แก่ สำนักงานเขตคลองเตย การยาสูบแห่งประเทศไทย สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย สาขากรมศุลกากร ธนาคารออมสิน สาขาคลองเตย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอาคารสิรินรัตน์ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ จำกัด มหาชน บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3  มาร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้กรมศุลกากรจะจัดโครงการดังกล่าวทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลางจะจัดโครงการ ‘ตลาดประชารัฐศุลกากร เพื่อชุมชน’ ขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2562
ณ ตลาดประชารัฐศุลกากร (ข้างตลาดนัดกรมศุลกากร)

นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร กล่าวว่า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก กรมศุลกากรจึงได้จัดโครงการ ‘ตลาดประชารัฐศุลกากร เพื่อชุมชน’ เพื่อขยายโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการภายในชุมชนได้มีรายได้เพิ่มขึ้น ด้วยการเปิดพื้นที่ภายในกรมศุลกากร ให้ผู้ค้ารายย่อย จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ต่างๆ จากทั่วประเทศ ได้นำสินค้ามาวางจำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และจัดจำหน่ายสินค้าในราคาย่อมเยา ทั้งยังเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน เพิ่มโอกาสในการสร้างงาน สร้างอาชีพ นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืนต่อไป

ในส่วนของการจัดโครงการ ‘ตลาดประชารัฐศุลกากร เพื่อชุมชน’ ในส่วนภูมิภาค สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 จะจัดขึ้น ณ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 จะจัดขึ้น ณ ด่านศุลกากรช่องเม็ก สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 จะจัดขึ้น ณ ด่านศุลกากรแม่สาย สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จะจัดขึ้น ณ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์

กรมศุลกากรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และสามารถยกระดับให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมถึงสร้างความสุขให้ประชาชน โดยคาดว่าจะสามารถรองรับผู้มาจับจ่ายใช้สอย อาทิ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างกรมศุลกากร เจ้าหน้าที่จากการท่าเรือแห่งประเทศไทย และประชาชนในเขตพื้นที่คลองเตย ไม่น้อยกว่า 5,000 คน จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมจับจ่ายใช้สอยในงานดังกล่าว โดยมีสินค้าจัดจำหน่าย อาทิ พืชผักสวนเกษตรอินทรีย์ ปลาช่อนแม่ลา เสื้อผ้า เครื่องหนัง สินค้าอุปโภค- บริโภค และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ และมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นภายในชุมชน ทั้งนี้ กรมศุลกากรพร้อมที่จะส่งเสริมโครงการที่มีส่วนในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้ดีขึ้น อย่างมั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป

Written By
More from pp
รวบหนุ่มวัย 31 เปิดฐานเพาะกัญชาออแกนิก สารภาพนำเข้าเมล็ดจากอเมริกา ก่อนเพาะส่งลูกค้าทางโซเชียล
เมื่อเวลา 15.45 น. วันที่ 29 มิ.ย.64 พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร จตร.ฯ ปฏิบัติราชการ บช.น. พ.ต.อ.นพรัตน์...
Read More
0 replies on “กรมศุลกากร หนุนเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง จัด ‘ตลาดประชารัฐศุลกากร เพื่อชุมชน’”