วันปฐมพยาบาลโลก

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานวันปฐมพยาบาลโลก 2562 เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมี ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผศ.ศิริพร พุทธรังษี ผอ.ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ร่วมพิธี ณ อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Written By
More from pp
รมว.สุชาติ เปิดตัว Hospitel ประกันสังคม รองรับผู้ประกันตนป่วยโควิด-19
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะลงพื้นที่โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง และโรงแรมเอวาน่า แกรนด์ ซอยบางนา – ตราด...
Read More
0 replies on “วันปฐมพยาบาลโลก”