วันปฐมพยาบาลโลก

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานวันปฐมพยาบาลโลก 2562 เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมี ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผศ.ศิริพร พุทธรังษี ผอ.ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ร่วมพิธี ณ อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Written By
More from pp
ม.รังสิต จัดโครงการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมไทย 2565
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โครงการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมไทย 2565 ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 –...
Read More
0 replies on “วันปฐมพยาบาลโลก”