วันปฐมพยาบาลโลก

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานวันปฐมพยาบาลโลก 2562 เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมี ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผศ.ศิริพร พุทธรังษี ผอ.ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ร่วมพิธี ณ อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Written By
More from pp
พม. โดย พก. ร่วม “ขึ้นบ้านใหม่” 10 ครอบครัวคนหูหนวก ณ โครงการบ้านเอื้ออาทร ลาดหลุมแก้ว 2 จ.ปทุมธานี
14 มิ.ย. 63 เวลา 11.15 น. ณ อาคาร 55 ชุมชนบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว 2)...
Read More
0 replies on “วันปฐมพยาบาลโลก”