คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต เข้ารับตำแหน่งผู้นำไทยออยล์

คณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติแต่งตั้ง คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  สืบต่อจากคุณอธิคม เติบศิริ ที่สิ้นสุดการปฏิบัติงานที่ บมจ.ไทยออยล์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต จบการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จาก Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา  นอกจากนี้ยังได้เข้าอบรมในหลักสูตร Advanced Management Program (AMP) ของ Harvard Business School, สหรัฐฯ และ AMP ของ INSEAD Business School ประเทศฝรั่งเศส

คุณวิรัตน์นับเป็นหนึ่งในบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจพลังงาน เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทำงานอย่างกว้างขวางและประสบความสำเร็จในองค์กรรัฐวิสาหกิจและองค์กรภาคเอกชนทั้งในและระหว่างประเทศ โดยเริ่มต้นประสบการณ์ทำงานกับบริษัทน้ำมันข้ามชาติ เชลล์ (ประเทศไทย) นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์บริหารงานด้านวาณิช   ธนกิจกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศหลายแห่งก่อนเข้าร่วมงานกับกลุ่ม ปตท.

จากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน  จึงได้รับความไว้วางใจให้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารในกลุ่มบริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2548 โดยได้เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดสายงานการเงินและบัญชี (Chief Financial Officer : CFO) ในบริษัท Flagship ต่างๆ ของกลุ่ม ปตท. อาทิ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ราคาน้ำมันมีความผันผวน ก่อนจะย้ายมาดูแลธุรกิจของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) และดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) (PTT) ในปี 2557  หลังจากนั้นในปี 2559 ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ (Chief Operating Officer Upstream)  รับผิดชอบดูแลธุรกิจต้นน้ำของกลุ่ม ปตท. ซึ่งรวมถึงธุรกิจสำรวจและผลิตของ ปตท.สผ. ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  PTT Global LNG ก่อนที่จะกลับมารับตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของ         ไทยออยล์ในปัจจุบัน

นอกจากประสบการณ์การทำงานที่กล่าวมาข้างต้น คุณวิรัตน์ยังดำรงตำแหน่งอื่นๆ เพื่อสังคม อาทิ กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ประธานสภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย, กรรมการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA), ที่ปรึกษานายกสมาคม สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (สวตท.) และใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการเข้าไปมีส่วนรวมในการบริหารองค์กร สถาบันการศึกษา และโครงการต่างๆ ที่ไม่แสวงหากำไร เข้าไปดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนจ.) กรรมการและเหรัญญิก สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 สมัย ระหว่าง พ.ศ. 2549 – 2557 รวมถึงเป็นกรรมการสภา สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

ไทยออยล์เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 โดยมีธุรกิจหลักคือ การกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 275,000 บาร์เรลต่อวัน

นอกจากนี้ ไทยออยล์มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Operational Excellence) โดยบริหารงานเป็นกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงธุรกิจ ทั้งธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน โดยร่วมวางแผนการผลิตก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำ ขณะเดียวกันมีคุณภาพสูงในระดับโรงกลั่นชั้นนำ (Top quartile) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทำให้ได้เปรียบเชิงต้นทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนั้น ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจสารทำละลาย ธุรกิจบริหารการขนส่งทางเรือและทางท่อ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาด ธุรกิจบริการจัดเก็บนํ้ามันดิบ นํ้ามันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และธุรกิจให้บริการด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสำหรับกลุ่มไทยออยล์

 

Written By
More from pp
ล็อกซเล่ย์-เอเอสเอ็ม ปลื้ม ทัพนักกีฬาคนพิการในสังกัด กวาดเหรียญจากมหกรรมกีฬาคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทยหลายรายการ
ทัพนักกีฬาคนพิการสังกัด “โครงการล็อกซเล่ย์-เอเอสเอ็ม สปอร์ตฮีโร่” ประกาศศักดาคว้าชัยชนะกวาดเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาคนพิการหลายรายการ จากศึกมหกรรมกีฬาคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563 แสดงศักยภาพพร้อมลุยแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ใหญ่ระดับโลกหากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย
Read More
0 replies on “คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต เข้ารับตำแหน่งผู้นำไทยออยล์”