หนูอยากได้ยินเสียงแม่

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชราชวิถี เปิดรับสมัคร ครอบครัวที่มีบุตรหลาน ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน อายุต่ำกว่า 3 ปี เข้าร่วม โครงการหนูอยากได้ยินเสียงแม่ รุ่นที่ 7

ในประเทศไทยเด็กที่เกิดใหม่ราว 700-2,100 คน เกิดมาพร้อมกับความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้าว่าเด็กเหล่านี้อาจแทบจะไม่ได้ยินเสียงของตนเอง และเสียงแรกของแม่ หากไม่ได้รับการรักษาทางการแพทย์ หรือใช้อุปกรณ์ช่วยการได้ยินที่เหมาะสม เด็กอาจจะไม่สามารถพูดสื่อสารได้  อาจทำให้ขาดโอกาสในการศึกษา การทำงาน และการใช้ชีวิตร่วมในสังคม อย่างเท่าเทียมกับผู้อื่น

การให้โอกาสแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับรุนแรงให้สามารถได้ยิน ได้รับการศึกษา มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในสังคม เป็นเป้าหมาย ของ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงได้จัดโครงการ “หนูอยากได้ยินเสียงแม่” ขึ้นเพื่อช่วยเหลือ เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับรุนแรงให้เข้าถึงอุปกรณ์การได้ยินและเทคโนโลยีการได้ยิน มาอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ แล้ว

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้ปกครองเด็กที่มีบกพร่องทางการได้ยิน เกี่ยวกับความสำคัญของการได้ยิน ผลกระทบและ แนวทางช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มรู้ว่าลูกมีความบกพร่องทางการได้ยินจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาชีพ นักแก้ไขการได้ยิน นักแก้ไขการพูด ครูการศึกษาพิเศษ และผู้ปกครองเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม และให้โอกาสเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายได้รับประโยชน์จากการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม ให้ได้เข้าถึงการผ่าตัด หรือได้รับอุปกรณ์การได้ยินที่เหมาะสม

สำหรับ คุณสมบัติของผู้มีความประสงค์จะขอความอนุเคราะห์

1.เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในระดับรุนแรงถึงรุนแรงมาก อายุไม่เกิน ปี

2.ผู้ปกครองลงทะเบียนด้วยตนเองในงาน

3.มีความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์

โครงการหนูอยากได้ยินเสียงแม่ รุ่นที่ 7 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

ผู้ที่สนใจสอบถามเพิ่มเติม พร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี ได้ที่ โทร. 08-1104-3030 ไลน์ ไอดี @ihearmom

Written By
More from pp
มช. พร้อมช่วยเหลือนักศึกษาตามนโยบายรัฐฯ ประกาศลดค่าเทอม 50%
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกประกาศผ่านทางเฟซบุ๊ก วันที่ 24 กรกฎาคม 2564  พร้อมช่วยเหลือนักศึกษาตามนโยบายรัฐบาล ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564 50% โดยขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาจนถึง...
Read More
0 replies on “หนูอยากได้ยินเสียงแม่”