ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองฯ เตือนผู้ป่วยเสี่ยงกลับมาเป็นซ้ำอาการรุนแรงมากขึ้น

ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองฯ เตือนผู้ป่วยเสี่ยงกลับมาเป็นซ้ำอาการรุนแรงมากขึ้น พร้อมเดินหน้าจัดงานให้ความรู้ “ปาฏิหาริย์-เปลี่ยนมะเร็ง-ให้เป็นสุข” ครั้งที่6

ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองฯ เผยสถานการณ์ของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง พบคนไข้ที่ได้รับการวินิจฉัยใหม่ว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ประมาณ 600,000 รายต่อปี ทั่วโลก ปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยอาจกลับมาเป็นซ้ำภายในระยะเวลา 2-3 ปี และเกิดภาวะดื้อยา ดังนั้นชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจึงพร้อมให้ความรู้จัดงาน “ปาฏิหาริย์-เปลี่ยนมะเร็ง-ให้เป็นสุข : MIRACLE is all around – Fight to Lymphoma” ครั้งที่ 6 พร้อมเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานกิจกรรมให้ความรู้ พร้อมพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาที่จะมาแนะนำแนวทางการรักษา และการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง ในวันอาทิตย์ ที่ 15 ก.ย.นี้  ตรงกับ “วันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโลก” เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 3 ลานอีเดน ฟรี! ตลอดงาน

ศ.นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย ประธานชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย (Thai Lymphoma Study Group) อดีต ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กล่าวว่า โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่พบได้บ่อยติดอันดับ 1 ใน 6 ของโรคมะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย โดยสถานการณ์ของโรคในปัจจุบัน พบว่ามีผู้ป่วยใหม่ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองปีละกว่า 3,000 ราย หรือ เทียบเท่า รายต่อวัน โดยสูงสุดอยู่ที่ช่วงอายุ 60-70 ปี ทั้งนี้ อุบัติการณ์ของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ชนิด นอนฮอดจ์กิน(Non-Hodgkin lymphoma) หรือ NHL จะสูงขึ้นตามอายุ และปัจจุบันสามารถพบได้ในเด็ก หรือกลุ่มคนอายุน้อยได้มากขึ้นอีกด้วย  โดยเพศชายพบบ่อยมากกว่าเพศหญิงสำหรับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ชนิด ฮอดจ์กิน (Hodgkin lymphoma) หรือ HD จะพบบ่อยในช่วงอายุ 20-30 ปี

โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองปัจจุบันถือว่าเป็นโรคมะเร็งที่สามารถพบได้ทุกเพศทุกวัย ทำให้ทั่วโลกให้ความสำคัญ และตื่นตัวกับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่พบได้บ่อยในประเทศไทย และทั่วโลก จึงยกให้วันที่ 15 กันยายน ของทุกปี ตรงกับ “วันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโลก” โดยในปัจจุบันยังไม่สามารถบอกสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองทุกรายได้อย่างชัดเจนแต่พบมีความสัมพันธ์กับหลายภาวะ ได้แก่ การติดเชื้อ พบความสัมพันธ์ระหว่างโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบางชนิดกับการติดเชื้อ เช่น การติดเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร การติดเชื้อไวรัส EBV (Epstein-Barr Virus) ภาวะพร่องภูมิคุ้มกันของร่างกาย ผู้ป่วยติดเชื้อ เอช ไอ วี (HIV) พบอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเพิ่มขึ้น โรคภูมิแพ้ตนเอง  ผู้ป่วยโรค เอส แอล อี (SLE) พบอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเพิ่มขึ้นการสัมผัสสารเคมี เช่น ยาฆ่าแมลงจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง แต่ปัญหาของผู้ป่วยในระยะแรกจะไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เนื่องจากอาการของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจะเหมือนอาการอื่นๆ ที่พบได้ในภาวะต่างๆ เช่น การติดเชื้อ ภูมิแพ้ เหงื่อออกตอนกลางคืน เป็นไข้ และน้ำหนักลดผิดปกติ

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจะพบมาก แต่ก็เป็นโรคมะเร็งเพียงไม่กี่ชนิดที่มีโอกาสรักษาให้หายขาดได้ โดยยาเคมีบำบัดร่วมกับยาโมโนโคลนอลแอนติบอดี การฉายแสง และการปลูกถ่ายไขกระดูก (สเต็มเซลล์) โดยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง แบ่งเป็น ระยะ หากผู้ป่วยได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะที่ มีโอกาสหายขาดถึงร้อยละ 70-90%  ส่วนผู้ป่วยที่รับการรักษาในระยะที่ 2-4 มีโอกาสหายขาด ร้อยละ 60 โดย 60%ตอบสนองกับการรักษามาตรฐาน อีกกว่า 40 % ไม่ตอบสนองกับการรักษา ซึ่งแบ่งเป็น15% ที่ดื้อต่อการรักษา และ 25 % ที่กลับมาเป็นซ้ำภายในระยะเวลา 2-3 ปี และจะมีอาการของโรคมากขึ้น เกิดภาวะดื้อยาไม่ตอบสนองกับการรักษา

ปัจจุบันในคนไข้กลุ่มที่ไม่ตอบสนองกับการรักษา ได้มีวิธีการรักษารวมไปถึงยาที่ได้รับการพัฒนา เข้ามาเป็นทางเลือกให้คนไข้กลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลการรักษาได้ผลดีในระดับที่น่าพอใจและหลังจบการรักษาผู้ป่วยควรดูและตัวเองอย่างสม่ำเสมอ และพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยามีจำนวนมากขึ้น ประจำอยู่ในเกือบทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ รวมไปถึงวิวัฒนาการการรักษาที่ช่วยให้คนไข้มีชีวิตที่ยืนยาวมากยิ่งขึ้น

 ดังนั้น ในปีนี้ “ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย” ด้วยความร่วมมือจากโรงเรียนแพทย์ และสถานพยาบาลที่สำคัญของประเทศ รวม 13 แห่ง จึงได้จัดกิจกรรม “ปาฏิหาริย์-เปลี่ยนมะเร็ง-ให้เป็นสุข : MIRACLE is all around – Fight to Lymphoma”ครั้งที่ 6 ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562  เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น ลานอีเดน โดยการจัดงานในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คนไข้โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองทุกคน มีคุณภาพชีวิต และแรงบันดาลใจที่ดี เพื่อที่จะก้าวข้ามผ่านโรคร้ายไปให้ได้ และรู้สึกว่าถึงจะป่วยแต่ก็ป่วยอย่างมีความสุข ทั้งนี้ ภายในงานจะพบกับแขกรับเชิญพิเศษ และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจมากมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ดังนี้

§  พูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยา เกี่ยวกับแนวทางการรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในปัจจุบัน และไขทุกข้อข้องใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

§  เปิดตัวภาพยนตร์สั้น “Unforgotten Cancer : มะเร็ง..ไม่ลืม

§  พบกับอดีตผู้ป่วยจาก “Unforgotten Cancer” ที่จะมาแบ่งปันแรงบันดาลใจ พร้อมเคล็ดไม่ลับการดูแลตัวเอง

§  ร่วมค้นหาความหมายดีๆ ของชีวิตไปกับ “Unforgotten Mini Concert by Wanyai

§  กิจกรรม “Unforgotten Smile” โดย เบลล่า-ราณี แคมเปน พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษในงาน

 ทั้งนี้ ผู้สนใจติดต่อลงทะเบียนได้ที่ Line: @ThaiLymphomaหรือhttps://forms.gle/mpnDWSMR4VeXbvux9 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ThaiLymphoma หรือ อีเมล์ :[email protected] จำนวน 100 ท่านเท่านั้น

Written By
More from pp
รัฐบาลลุยแก้ปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนใต้ ทหาร-ผู้นำศาสนา-ชุมชนร่วมมือกัน คาดปีหน้าขยายผลครบทุกตำบล
๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ เปิดเผยว่า
Read More
0 replies on “ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองฯ เตือนผู้ป่วยเสี่ยงกลับมาเป็นซ้ำอาการรุนแรงมากขึ้น”