นายกฯ เตรียมตรวจราชการ จ.เชียงราย-จ.สระแก้ว 12-14 ก.ค. ติดตามการบริหารจัดการน้ำ-ระบบชลประทาน-หารือแผนพัฒนาจังหวัด-แก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์

นายกฯ เตรียมตรวจราชการ จ.เชียงราย-จ.สระแก้ว 12-14 ก.ค. ติดตามการบริหารจัดการน้ำ-ระบบชลประทาน-หารือแผนพัฒนาจังหวัด-แก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ จ.เชียงราย เปิดโครงการยกระดับ รพ.สมเด็จพระยุพราชฯ-ติดตามการดำเนินงาน Health Station จ.สระแก้ว

10 กรกฎาคม 2567 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

เยี่ยมชมข่วงเรียนรู้เยาวชน วิสาหกิจชุมชน ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบชลประทาน เพื่อการอุปโภคบริโภค ประชุมหารือแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย หารือการแก้ไขปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ และเป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฯ พร้อมติดตามการดำเนินงาน Health Station จังหวัดสระแก้ว

โดยมีนายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นายณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายพงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ร่วมคณะตรวจราชการ

ซึ่งกำหนดการในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.00 น. นายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 เวลาประมาณ 10.15 น. นายกรัฐมนตรีพูดคุยประเด็นปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และพบปะประชาชน ณ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองฮ่าง อ.พาน จ.เชียงราย จากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังโรงเรียนเทิงวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย เพื่อเยี่ยมชมข่วงเรียนรู้เยาวชน วิสาหกิจชุมชน พบปะเยาวชน และประชาชนในพื้นที่

สำหรับในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบชลประทาน เพื่อการอุปโภคบริโภค และพบปะประชาชน ณ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย แล้วเดินทางต่อไปยังหอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เพื่อเป็นประธานการประชุมหารือแผนพัฒนาจังหวัดเชียงรายและพบปะประชาชน ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายกรัฐมนตรีจะไปเยี่ยมชมอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ และในช่วงค่ำ นายกรัฐมนตรีจะไปเยี่ยมชมตลาดนัดถนนคนเดิน นครเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ด้วย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 เวลาประมาณ 10.00 น. นายกรัฐมนตรีพบปะและหารือการแก้ไขปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ ณ บ้านโป่งป่าแขม อ.แม่จัน จ.เชียงราย จากนั้น นายกรัฐมนตรีรับฟังปัญหาในพื้นที่อำเภอแม่จัน และพบปะประชาชน ณ บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจที่ จ.เชียงราย นายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ไปยังท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ แล้วเดินทางต่อไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 3 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า เวลาประมาณ 14.25 น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และหน่วยบริการปฐมภูมิ 72 แห่ง ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมด้วย

จากนั้น นายกรัฐมนตรีติดตามการดำเนินงาน Health Station จังหวัดสระแก้ว ณ สถานีสุขภาพบ้านโนน ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ นายกรัฐมนตรีจะเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร กองบิน 3 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว กลับถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ในเวลาประมาณ 17.20 น. ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

“การเดินทางไปตรวจราชการ จ.เชียงราย และ จ.สระแก้ว ของนายกฯ ครั้งนี้ เป็นการติดตามงานตามนโยบายรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง อีกทั้ง นายกฯ จะหารือประเด็นปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญและยอมรับความหลากหลายทางอัตลักษณ์ ความเสมอภาค ความเท่าเทียม ตลอดจนติดตามการดำเนินงาน Health Station จังหวัดสระแก้วด้วย” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว

Written By
More from pp
“พล.ต.อ.พัชรวาท” ขอบคุณสภาผ่าน ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด 7 ฉบับ ทุกฝ่ายมุ่งมั่นแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ ถือเป็นวาระแห่งชาติ
พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ลงมติเอกฉันท์รับหลักการใน ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด ทั้ง 7...
Read More
0 replies on “นายกฯ เตรียมตรวจราชการ จ.เชียงราย-จ.สระแก้ว 12-14 ก.ค. ติดตามการบริหารจัดการน้ำ-ระบบชลประทาน-หารือแผนพัฒนาจังหวัด-แก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์”