ม.กรุงเทพ มอบรางวัล BU Alumni Diamond Award

ตลอดระยะเวลาเกินกว่าครึ่งศตวรรษ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำของประเทศ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณผู้ประกอบการ นับเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของเหล่าศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพทุกคนที่สะท้อนให้เห็นอุดมคติสำคัญของมหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นให้นักศึกษาทุกคนได้ใช้ความคิดในการออกแบบการเรียนรู้ที่ผสมผสานเพื่อค้นหาและพัฒนาศักยภาพในตัวเอง ความสำเร็จของเหล่าศิษย์เก่าทั้ง 41 ท่านเป็นความภูมิใจที่ได้สร้างมูลค่าในทุกสิ่ง เพิ่มคุณค่าสู่อนาคต

อาจารย์ภูรัตน์ โอสถานุเคราะห์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวในงาน BU ALUMNI DIAMOND AWARD ว่า “ขอบคุณศิษย์เก่าทุกท่านที่ไม่เคยหยุดสร้างสรรค์ผลงานและสิ่งดีงามให้กับประเทศและสังคมไทย ขอบคุณทุกการลงมือทํา ทุกความพยายาม ทุกเป้าหมายไม่ว่าจะเผชิญปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ท่านก็ไม่เคยหยุดที่จะสร้างสรรค์ ขอบคุณที่ทําให้เป็นมหาวิทยาลัยกรุงเทพในวันนี้ เป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมตื่นตัวกับเทคโนโลยีที่กําลังเข้ามามีบทบาทที่เป็นตัวเร่งให้เราต้องก้าวทันและพร้อมรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผมเชื่อมั่นในความพร้อมของเหล่าผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรที่จะนําพามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ก้าวไปสู่ความท้าทายใหม่ พร้อมที่จะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็น Creative Learning Destination ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นําด้านการศึกษาในระดับสากล ซึ่งผมมีความตั้งใจที่่จะสร้าง Value ให้กับการเรียนรู้ เพราะการศึกษาคือต้นนํ้าในการสร้างคุณค่าของคน ธุรกิจ และ สังคม ไปจนถึงระดับโลก”

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ก้าวสู่ศตวรรษต่อไปอย่างมีคุณค่าสู่อนาคตที่จะคอยสร้างและกําหนดทิศทางของ ‘Value’ สร้างบัณฑิตให้เป็นศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ สามารถเปล่งประกายได้ในแบบของตัวเอง มีรากฐานที่ดี และสามารถใช้องค์ความรู้จากความคิดสร้างสรรค์ที่ผ่านการเจียระไนในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้กลายเป็นความสําเร็จจากการออกแบบอนาคต ด้วย Passion ของตัวเอง ตลอดจนสร้างประโยชน์สู่ “สังคม” แห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในทุกมิติ

ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 41 ท่าน อาทิ คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว, คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เคพีเอ็มจี ประเทศไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสปป. ลาว ศิษย์เก่าคณะบัญชี, คุณอำนาจ พิทักษ์กรณ์ Partner บริษัท Baker McKenzie จำกัด ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์, ดร.ปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทยธนชาต ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต เป็นต้น เข้าร่วมรับรางวัล BU ALUMNI DIAMOND AWARD

มหาวิทยาลัยกรุงเทพบ่มเพาะบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ให้เป็นบุคลากรที่โดดเด่นในองค์กรต่างๆ เพื่อผลักดันให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ด้วย DNA ความสร้างสรรค์ที่ผสมผสานทุกสิ่งให้เปล่งประกายดั่งเพชรเม็ดงามที่ได้รับการเจียระไนจนฉายแสงบรรเจิด และเป็นแรงขับเคลื่อนให้โลกหมุนไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ปัจจุบันเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งหมด 12 คณะวิชา 2 วิทยาลัย หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ


Written By
More from pp
“ศ.ดร.นฤมล” ชง 5 วิธีลดราคาพลังงานดูแลปชช. “ยึดกรอบเป็นไปได้-ไม่กระทบระยะยาว-ยั่งยืน”
24 กุมภาพันธ์ 2566-ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน โพสต์Facebook ส่วนตัวแสดงความเห็นถึงราคาพลังงาน
Read More
0 replies on “ม.กรุงเทพ มอบรางวัล BU Alumni Diamond Award”