ขอเชิญชวนเยาวชนและบุคคลทั่วไปร่วมส่งผลงานประเภทประติมากรรมสื่อผสมจากวัสดุเหลือใช้ ในหัวข้อ ‘ชลวิถี นทีพัฒน์’

ขอเชิญชวนเยาวชนและบุคคลทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป ร่วมส่งผลงานประเภทประติมากรรมสื่อผสมจากวัสดุเหลือใช้ เข้าประกวดในหัวข้อ ‘ชลวิถี นทีพัฒน์’ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ชิงเงินรางวัล มูลค่ารวม 1 ล้านบาท

แนวคิดหัวข้อ

น้ำสำคัญต่อชีวิต เมื่อวิถีของน้ำเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ด้วยสภาพอากาศแปรปรวน คุณภาพชีวิตของประชากรโลกย่อมได้รับผลกระทบ การบริหารจัดการน้ำจึงเป็นแนวคิดในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

ร่วมส่งผลงานได้ทั้งงานเดี่ยว หรืองานกลุ่มไม่เกิน 5 คน โดยขนาดผลงาน 3 ด้าน (ความสูง X ความกว้าง X ความลึก) รวมกันไม่น้อยกว่า 2 เมตร และไม่เกิน 5 เมตร ไม่รวมฐาน

  • กำหนดส่งผลงาน 6 – 11 กันยายน 2567 นี้

ณ อาคารเอนโก้ เทอร์มินอล (EnTer) กรุงเทพฯ

หรือ โทร. 0-2537-1388

 

 

 

 

 

 

 

Written By
More from pp
‘ซีเค พาวเวอร์’ ขึ้นทำเนียบบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน ติดโผหุ้นกลุ่ม ESG Emerging ประจำปี 65
27 กันยายน 2565 – บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower (ชื่อย่อหลักทรัพย์:...
Read More
0 replies on “ขอเชิญชวนเยาวชนและบุคคลทั่วไปร่วมส่งผลงานประเภทประติมากรรมสื่อผสมจากวัสดุเหลือใช้ ในหัวข้อ ‘ชลวิถี นทีพัฒน์’”