ฉก.พญานาคราช จับกุมผลไม้นำเข้าจากต่างประเทศผิดกฎหมายหลายชนิด น้ำหนักรวม9,672 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ 2,508,120 บาท

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 พันเอกรวิรักษ์ สัตตบุศย์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช เปิดเผยภายหลังนำกำลังเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชสะเดา ด่านตรวจพืชปาดังเบซาร์ ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานหาดใหญ่ ด่านตรวจพืชบ้านประกอบ ด่านตรวจพืชท่าเรือสงขลา และด่านกักกันสัตว์

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดสงขลา เข้าตรวจสอบรถบรรทุกตู้แช่เย็นที่สงสัยว่าอาจบรรทุกสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าตามกฎหมายกักพืช ณ บริเวณหน้าโรงแรมวีเจ ถนนกาญจนวนิช ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ว่า

จากการบูรณาการของหน่วยเฉพาะกิจพญานาคราชและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้เข้าตรวจสอบรถบรรทุกตู้แช่เย็นต้องสงสัยดังกล่าวโดยพบสินค้าประเภทผลไม้ที่มีการลักลอบนำเข้ามาอย่างผิดกฎหมายหลายชนิด ประกอบด้วย

1) ส้ม น้ำหนัก 4,464 กิโลกรัมมูลค่า 580,320 บาท

2) เมล่อน น้ำหนัก 115 กิโลกรัม มูลค่า 23,000 บาท

3) อะโวคาโด น้ำหนัก 4,220 กิโลกรัม มูลค่า 1,730,200 บาทและ

4) ทับทิมน้ำหนัก 873 กิโลกรัม มูลค่า 174,600บาท

น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 9,672 กิโลกรัม มูลค่ารวมประมาณ 2,508,120 บาท

ซึ่งผลไม้ดังกล่าวนั้นจัดเป็นสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืช และพาหะจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 8 (2) แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โดยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชสะเดา จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินอายัดสินค้าดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งข้อกล่าวหาต่อการลักลอบ ซึ่งมีการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.กักพืช มาตรา 8 (2) มาตรา 10 โทษตามมาตรา 21 รายละเอียดดังนี้

มาตรา 8 บุคคลใดนําเข้าหรือนําผ่านซึ่งสิ่งต้องห้ามต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีและต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ (2) การนําเข้าหรือนําผ่านเพื่อการค้า หรือเพื่อกิจการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ จะต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกํากับมาด้วย และต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 10 การนําเข้าหรือนําผ่านซึ่งสิ่งต้องห้ามหรือสิ่งกํากัดนั้น จะต้องนําเข้าหรือนําผ่านทางด่านตรวจพืชเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 21 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 8 มาตรา 10 มาตรา 15 ทวิวรรคสองหรือมาตรา 15 ฉ หรือฝ่าฝืนมาตรา 14 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

จากนั้นจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางดังกล่าวส่งมอบและดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอสะเดา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป


Written By
More from pp
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์...
Read More
0 replies on “ฉก.พญานาคราช จับกุมผลไม้นำเข้าจากต่างประเทศผิดกฎหมายหลายชนิด น้ำหนักรวม9,672 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ 2,508,120 บาท”