บ้านพลิกชีวิต หมุนบ้านมาเป็นเงินก้อนพร้อมใช้ ด้วย “สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน”

แค่มี “บ้าน” ก็เปลี่ยนเป็นเงินก้อนพร้อมใช้ได้ ด้วย “สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน” จาก ธนาคารออมสิน สินเชื่อที่จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวทางการเงิน และตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้เงินได้ง่าย ๆ ด้วยการเปลี่ยนสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เป็นเงินก้อนพร้อมใช้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ โดยผ่อนเริ่มต้นเพียง แสนละ 700 บาท/เดือน* (9เดือนแรก) ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้น 3.99% ต่อปี (9 เดือนแรก) วงเงินกู้สูงสุดถึง 10 ล้านบาท

คุณสมบัติผู้กู้ :

1.เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
2.มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
3.กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
3.1 กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
3.2 กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ต้องมีอายุงานหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
4. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2567 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 กันยายน 2567 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115 หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th และ Facebook GSB Society

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://shorturl.asia/A7Pb2

*รู้ก่อนกู้…กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
*เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
– ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.595% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 67 เป็นต้นไป ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลงได้
– อัตราดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้น 3.99% ต่อปี (9 เดือนแรก) สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป และทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
– อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Rate) อยู่ระหว่าง 3.990% – 7.345%
– อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 6.020% – 7.307% ต่อปี กรณีวงเงินกู้ต่ำกว่า 5 ล้านบาท คำนวณจาก วงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด กรณีวงเงินกู้ตั้งแต่ 5 ล้านบาท คำนวณจาก วงเงินกู้ 5 ล้านบาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด
– ผ่อนเริ่มต้นแสนละ 700 บาทต่อเดือน (9 เดือนแรก) หลังจากนั้น แสนละ 800 บาทต่อเดือน
– เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

Written By
More from pp
ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ เฮ! ครม. ไฟเขียว ร่าง กม. เพิ่มสิทธิประโยชน์ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย ครม. มีมติเห็นชอบหลักการ ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เพิ่มสิทธิประโยชน์ลาคลอดลูกจ้างรัฐวิสากิจ 98 วัน สอดคล้องอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 183...
Read More
0 replies on “บ้านพลิกชีวิต หมุนบ้านมาเป็นเงินก้อนพร้อมใช้ ด้วย “สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน””