“ออมสิน” เดินหน้าจัดเต็ม… ส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยสินเชื่อ GSB D-Home

“ภาคอสังหาริมทรัพย์” เป็นอีกหนึ่งธุรกิจสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ธนาคารออมสิน เดินหน้าจัดเต็มส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้วย“สินเชื่อ GSB D-Home” เพื่อให้ผู้ประกอบการมีสภาพคล่อง มีเงินทุนหมุนเวียนในโครงการ และสามารถพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ได้ในอนาคต

สำหรับโครงการสินเชื่อดังกล่าว ประกอบด้วย สินเชื่อ GSB D-Home สร้างเพื่อคนไทย สำหรับการส่งเสริมกิจการโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ราคาขายไม่เกิน 1.5 ล้านบาท/ยูนิต คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก ที่ 3.50% ต่อปี ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 4 ปี ยกเว้นค่าธรรมเนียม Front End Fee และ Prepayment Fee

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ :

๐ เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย ซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน

๐ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย มีประสบการณ์ดำเนินโครงการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 โครงการ และดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

๐ ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้ กรณีมีการปรับโครงสร้างหนี้ จะต้องมีการชำระหนี้ตามเงื่อนไขไม่น้อยกว่า 12 เดือนติดต่อกัน

๐ การให้สินเชื่อใหม่แก่ลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ และไม่ใช่ลูกหนี้ที่โอนหนี้ (Refinance)

และ สินเชื่อ GSB D-Home กระตุ้นเศรษฐกิจ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อเป็นเงินลงทุน เช่น เป็นค่าที่ดิน ค่าก่อสร้าง ค่าพัฒนาสาธารณูปโภค หรือเป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ แต่จะต้องไม่เป็นการให้กู้เพื่อเก็งกำไรที่ดิน ไม่จำกัดวงเงินกู้ คิดอัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก คงที่ 3.99% ต่อปี ทั้งนี้ไม่จำกัดวงเงินกู้ ระยะเวลาการกู้สูงสุด 4 ปี ยกเว้นค่าธรรมเนียม Front End Fee และ Prepayment Fee

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ :

๐ เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย ซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน

๐ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย มีประสบการณ์ดำเนินโครงการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 โครงการ และดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

๐ ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ กรณีมีการปรับโครงสร้างหนี้ จะต้องมีการชำระหนี้ตามเงื่อนไขไม่น้อยกว่า 12 เดือนติดต่อการ

๐ การให้สินเชื่อใหม่แก่ลูกค้าเดิม หรือลูกค้าใหม่ และไม่ใช่ลูกหนี้ที่โอนหนี้ (Refinance)

สำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่สนใจ สินเชื่อ GSB D-Home สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยอนุมัติและทำสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115 หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th และ Facebook : GSB Society

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://shorturl.asia/gt5h3

Written By
More from pp
ประชาธิปัตย์ศักดิ์ศรีเหนือกว่า?
ผสมโรง สันต์ สะตอแมน หน้าจ๋อย หงอยเป็นไก่ติดเชื้ออยู่พักใหญ่ แต่หลังได้รับการอภัยจากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ทำให้รอดคุกหลุดคดี “หมิ่นประมาท” ที่ร่วมกับคณะสามเกลอหัวแข็ง คะนองปากพูดเรื่อง ว.5-เอาอยู่-โฟร์ซีซั่นส์!!...
Read More
0 replies on ““ออมสิน” เดินหน้าจัดเต็ม… ส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยสินเชื่อ GSB D-Home”