จุฬาฯ อันดับ 1 ของไทย การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS WUR by Subject 2024

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของไทยรวมทั้งสิ้น 32 สาขา จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในสาขาวิชาต่างๆ โดย QS World University Rankings by Subject 2024 ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครองอันดับ 1 ของไทยใน 32 สาขา จากกลุ่มสาขาต่างๆ ดังนี้

กลุ่มสาขา Art & Humanities 8 สาขา ได้แก่

 • Architecture & Built Environment
 • Art & Design
 • English Language & Literature
 • History
 •  Linguistics
 •  Modern Languages
 • Performing Arts
 • Theology, Divinity & Religious Studies

กลุ่มสาขา Engineering & Technology 7 สาขา ได้แก่

 • Computer Science & Information Systems
 • Engineering – Chemical
 • Engineering – Civil & Structural
 • Engineering – Electrical & Electronic
 • Engineering – Mechanical
 • Engineering – Mineral & Mining
 • Engineering – Petroleum

กลุ่มสาขา Natural Sciences 6 สาขา ได้แก่

 • Chemistry
 • Earth Sciences
 •  Environmental Sciences
 • Geography
 • Materials Sciences
 • Physics & Astronomy

กลุ่มสาขา Social Sciences & Management 10 สาขา ได้แก่

 • Accounting & Finance
 • Anthropology
 •  Business & Management Studies
 • Economics & Econometrics
 • Education & Training
 • Law & Legal Studies
 • Politics
 • Social Policy & Administration
 • Sociology
 • Sports-Related Subjects

กลุ่มสาขา Life Sciences & Medicine 1 สาขา

 • Dentistry

นอกจากนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดอันดับโลกถึง 53 สาขาเฉพาะ ในจำนวนนี้ได้รับการประกาศขึ้นหน้าเว็บไซต์ของ QS จำนวน 38 สาขา โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีสาขาเฉพาะที่โดดเด่นระดับโลก (Top 200 in Global) จำนวน 30 สาขา

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS World University Rankings by Subject 2024 พิจารณาจาก 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ชื่อเสียงทางวิชาการ (Academic Reputation) ชื่อเสียงจากผู้จ้างงาน (Employer Reputation) จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนผลงานวิจัย (Citations per Paper) ดัชนีการประเมินคุณภาพผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (H-index) และเครือข่ายความร่วมมือวิจัยนานาชาติ (International Research Network) ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดจำแนกต่างกันตามสาขาวิชา

ติดตามข้อมูลผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS World University Rankings by Subject 2024 เพิ่มเติมได้ที่ https://www.topuniversities.com/subject-rankings

Written By
More from pp
เปิดประสบการณ์ “บุฟเฟ่ต์นานาชาติ” กับห้องอาหารใหม่ “เวนติซี” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ภูมิใจนำเสนอ ห้องอาหารใหม่ล่าสุด “เวนติซี” ตั้งอยู่ที่ชั้น 24 ของโรงแรมฯ คอนเซ็ปต์จะเป็นอาหารสไตล์อิตาเลียน-ไทย ไม่ว่าจะเป็น ปลาแนมใบทองหลาง แบบสิงห์บุรี...
Read More
0 replies on “จุฬาฯ อันดับ 1 ของไทย การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS WUR by Subject 2024”