“สส.บีลา” ฝาก ก.คมนาคม-สำนักงานการบินพลเรือน ตรวจสอบ หลังผู้โดยสารร้องเรียนราคาตั๋วเครื่องบินแพงช่วงเทศกาล วอนคุมราคาให้เหมาะสม และเห็นใจประชาชน อย่าเอาเปรียบนักท่องเที่ยว เสนอแก้ปัญหาทั้งระบบ

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2567 นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส เขต 3 กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ และประธานคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาหนี้สิน ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ สภาผู้แทนราษฎร

กล่าวถึงกรณีที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวออกมาร้องเรียนเรื่องค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินกรุงเทพฯ-นราธิวาส, สุวรรณภูมิ-นราธิวาส และ นราธิวาส-กรุงเทพฯ, นราธิวาส-สุวรรณภูมิ ช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และเทศกาล โดยราคาตั๋วเครื่องบินพุ่งสูงไปเกือบ 10,000 บาท โดยเฉพาะช่วงเทศกาล

อาทิ เทศกาลฮารีรายอหรือตรุษอิสลาม หรือเทศกาลสงกรานต์ และหากซื้อตั๋วในเวลากระชั้นชิดจะมีราคาแพงสูงมาก ไม่ใช่แค่เพียงนักท่องเที่ยวที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายการเดินทางสูงขึ้นหลายเท่าตัว แต่ประชาชนที่มีภูมิลำเนาจังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางสูงเช่นกัน หลายคนต้องเปลี่ยนเส้นทางไปลงที่จังหวัดใกล้เคียง อาทิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทำให้เพิ่มค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางสูงขึ้นอีก ซึ่งจะแก้ปัญหานี้เหล่านี้ให้ประชาชนอย่างไร ยิ่งในช่วงเทศกาลเหมือนเป็นเรื่องปกติไปแล้ว

ทั้งนี้ “สส.บีลา” ได้เสนอและกล่าวย้ำ “ขอฝากไปยังกระทรวงคมนาคม สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการทำให้ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบินที่เหมาะสม เพิ่มเที่ยวบิน เพิ่มจำนวนอากาศยาน และเพิ่มสายการบินให้เข้ามาแข่งขันมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ไม่เป็นการเอาเปรียบประชาชนและนักท่องเที่ยวเกินไป โดยเฉพาะช่วงเทศกาลและวันหยุดยาว เป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศด้วย”

Written By
More from pp
นิสสัน สานต่อ โครงการแค่ใจก็เพียงพอ 2562 สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน
กรุงเทพ, ประเทศไทย (21 พฤศจิกายน 2562) – นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย สานต่อโครงการ แค่ใจก็เพียงพอ 2562 เพื่อส่งเสริมพัฒนาความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาทั่วประเทศไทย จัดการกับปัญหาวัสดุ ของเหลือใช้ ในท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมอัพไซเคิล โซลูชัน เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน...
Read More
0 replies on ““สส.บีลา” ฝาก ก.คมนาคม-สำนักงานการบินพลเรือน ตรวจสอบ หลังผู้โดยสารร้องเรียนราคาตั๋วเครื่องบินแพงช่วงเทศกาล วอนคุมราคาให้เหมาะสม และเห็นใจประชาชน อย่าเอาเปรียบนักท่องเที่ยว เสนอแก้ปัญหาทั้งระบบ”