สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ประกาศเตือนคนไทย

ประกาศเตือนคนไทยในฮ่องกง

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับรายงานจากการท่าอากาศยานฮ่องกงว่า ด้วยสถานการณ์การชุมนุมอย่างสงบที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง (Chek Lap Kok) บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้า (Arrival hall) อาจมีความยืดเยื้อ

ในการนี้ การท่าอากาศยานฮ่องกงได้มีมาตรการพิเศษเพื่อรักษาความเป็นระเบียบและการดำเนินงานของการท่าอากาศยานฯ ให้อยู่ในความเรียบร้อย

โดยการท่าอากาศยานฯ จะอนุญาตให้เฉพาะผู้โดยสารขาออกที่มีเที่ยวบินเดินทางภายใน 24 ชั่วโมง สามารถเข้าไปในบริเวณ check-in ที่อาคารผู้โดยสารขาออก 1 (Terminal1) และอาจถูกตรวจสอบตั๋วเครื่องบิน Boarding pass และหนังสือเดินทาง โดยจะมีผลตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันที่ 12 ส.ค. 62 จนกว่าจะมีประกาศสำคัญฉบับอื่นแจ้งต่อไป

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ขอให้คนไทยที่จะเดินทางมาฮ่องกง หรือคนไทยที่มีภารกิจที่จำเป็นจะต้องเดินทางไปที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง โปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง รวมทั้งตรวจสอบเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงได้ที่ https://www.hongkongairport.com

นอกจากนี้ สำหรับคนไทยที่มีเที่ยวบินเดินทางออกจากฮ่องกง โปรดเตรียมเอกสารสำคัญสำหรับการเดินทาง ได้แก่ หนังสือเดินทาง บัตรโดยสารเครื่องบิน หรือ Boarding pass ให้พร้อม เผื่อในกรณีที่ถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานฮ่องกง

อนึ่ง การชุมนุมที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้าในครั้งที่ผ่านๆ  มา โดยภาพรวมแล้วการชุมนุมเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและยังไม่ได้รับรายงานว่ามีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะติดตามสถานการณ์และรายงานความคืบหน้าที่สำคัญให้ทราบต่อไป

Written By
More from pp
จุฬาฯ ให้ความรู้เรื่องกลไกทางกฎหมายและการดูแลนักเรียนที่ได้รับความรุนแรงในโลกไซเบอร์
ปัญหาความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นโรงเรียนและสถานศึกษาย่อมส่งผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจของนักเรียนผู้ตกเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงและการถูกกลั่นแกล้งข่มเหรังแก
Read More
0 replies on “สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ประกาศเตือนคนไทย”