SET เยาวชนดนตรีฯ ปี 2562 เฟ้นหาสุดยอดเยาวชนดนตรีทั่วประเทศ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 ด้วยเอกลักษณ์ของการประกวดที่เปิดรับเครื่องดนตรีทุกชนิดที่ไม่ใช้ไฟฟ้าและการขับร้อง มุ่งส่งเสริมศักยภาพทางดนตรีแก่เยาวชนไทยที่สนใจและรักในเสียงดนตรี ได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ ในปีนี้มุ่งขยายฐานเยาวชนในภูมิภาคผ่านเครือข่ายด้านดนตรีและสื่อดิจิทัลให้เข้าร่วม ชิงรางวัลรวมกว่า 1.8 ล้านบาท เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง 1 ต.ค. นี้

นางสาวนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนในหลายมิติ ทั้งการส่งเสริมความรู้ด้านการออมและการบริหารการเงิน และความสามารถทางกีฬาและดนตรี โดยเฉพาะการส่งเสริมความสามารถทางดนตรีทำให้เยาวชนมีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยได้ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 22 เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่เวทีใหญ่ในระดับสากล สอดคล้องกับแนวทางดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มุ่งมั่นพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ภายใต้วิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone

 การประกวดในปีนี้ ยังคงเอกลักษณ์ของการประกวดความสามารถทางดนตรีที่เปิดกว้างมากที่สุด ในการรับเครื่องดนตรีทุกชนิดที่ไม่ใช้ไฟฟ้าและการขับร้อง โดยได้มุ่งขยายฐานเยาวชนในหลายจังหวัดผ่านเครือข่ายด้านดนตรีของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ผนวกกับการสร้างแรงบันดาลใจในการส่งผลงานเข้าประกวดแสดงความสามารถทางดนตรีผ่านสื่อดิจิทัลที่เข้าถึงกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ในท้องที่ได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น นางสาวนพเก้ากล่าว

นายณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ดนตรีเป็นเรื่องของจิตใจ ต้องพัฒนาไปพร้อม ๆ กับร่างกาย โดยเยาวชนดนตรีที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับประสบการณ์ ซึ่งเปรียบเสมือนบทเรียนที่สำคัญบทหนึ่งของชีวิตที่ช่วยให้เยาวชนได้พัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะชนะหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ไฮไลท์การประกวดปีนี้ เน้นให้ผู้เข้าชมการประกวดมีส่วนร่วมในการประกวดด้วย โดยจะนำคะแนน Popular Vote มาร่วมพิจารณาด้วย นอกจากนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม จะมีการเชิญนักเรียนผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้สูงอายุจากบ้านพักคนชราต่าง ๆ เข้าชมการประกวดต่อยอดการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมของไทยให้ดีขึ้นด้วย”

โครงการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ตลอด 21 ปีที่ผ่านมา ได้สร้างโอกาสให้กับเยาวชนกว่า 10,000 คน ฝึกความสามารถตั้งแต่การอัดคลิป ส่งผลงานในรอบคัดเลือก จนถึงการแสดงบนเวทีในรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศ   ในจำนวนนี้มีเยาวชนหลายคนที่ก้าวเข้าสู่อาชีพด้านดนตรีทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ อาทิ นางสาวพิจาริน วิริยะศักดากุล ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อในสาขาขับร้องที่ University of Music and Performing Arts Vienna ประเทศออสเตรีย นายนำภาค ศรีบัณฑิตมงคล ซึ่งปัจจุบันเป็นนักดนตรีประจำวงออเคสตร้าสัญชาติจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย นายเอกชัย เจียรกุล ที่ไปประสบความสำเร็จในหลายเวทีระดับโลก

ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา หรือโรงเรียนดนตรี โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่เปิดสอนในสาขาดนตรีส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชนที่สนใจ ร่วมแสดงผลงานได้ตั้งแต่วันนี้-1 ตุลาคม 2562 รายละเอียด เพิ่มเติมที่ www.music.mahidol.ac.th/setหรือสอบถามโทร 0-2800-2525 ต่อ 3117, 3109

Written By
More from pp
ลาบิกซ์ บริษัทในกลุ่มไทยออยล์ คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมดีเลิศ
ทาคุ คูริโมโตะ รองกรรมการอำนวยการด้านการตลาด บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปี 2562 จาก กอบชัย...
Read More
0 replies on “SET เยาวชนดนตรีฯ ปี 2562 เฟ้นหาสุดยอดเยาวชนดนตรีทั่วประเทศ”