รู้กันหรือไม่? มะเร็งปอด สาเหตุหลักอันดับหนึ่งคือการสูบบุหรี่

ทั้งสูบเองหรือการรับควันบุหรี่มือสอง ก็สามารถเสี่ยงมะเร็งปอดได้ โรคมะเร็งปอด ระยะเริ่มต้นมักไม่มีอาการและไม่มีสัญญาณใด ๆ กว่าจะรู้ก็เป็นระยะที่แพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ทำให้รักษาได้ยากและมีโอกาสเสียชีวิตสูง อีกทั้งการตรวจเอ็กซเรย์ปอดทั่วไป และค่ามะเร็งในเลือดในเลือดก็ไม่จำเพาะกับโรค

ซึ่งบทความให้ความรู้โดย นพ.วิกรม เจนเนติสิน อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาและเคมีบำบัด ศูนย์มะเร็งและโรคเลือด โรงพยาบาลนวเวช ได้อธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปอด เพื่อจะได้สังเกตตนเองและคนรอบข้าง หากตรวจพบมะเร็งปอดได้ตั้งแต่ในระยะแรก นำไปสู่กระบวนการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม มีโอกาสรักษาให้หายขาดได้

แล้วใครบ้าง? ที่ควรได้รับการตรวจ

  • อายุ 50 ปี ขึ้นไป
  • สูบบุหรี่จัดอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย1ซองต่อวัน เป็นระยะเวลา10 ปี ขึ้นไป หรือหยุดสูบบุหรี่น้อยกว่า 15 ปี หรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนสูบบุหรี่
  • ได้รับสารพิษจากสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่น PM 2.5 การได้รับควันบุหรี่ สารกัมมันตรังสี ฝุ่นไอระเหยจากโลหะต่าง ๆ

การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดที่ถูกต้อง คือการตรวจคัดกรองด้วย เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปอดแบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (LOW DOSE CT) ซึ่งมีข้อดีดังนี้

  • ช่วยให้แพทย์สามารถตรวจพบจุดหรือก้อนเนื้อที่อยู่ในปอดได้ เนื่องจากบางครั้งจุดในปอดเล็กเกินกว่าที่จะมองเห็นด้วยวิธีเอกซเรย์ปอดธรรมดา
  • ช่วยในการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้น ซึ่งช่วยให้สามารถรักษาได้ทันท่วงทีก่อนที่มะเร็งจะกระจายไปทั่วร่างกาย ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปอด
  • เป็นการตรวจที่ใช้ปริมาณรังสีต่ำ ป้องกันอันตรายที่จะได้รับจากรังสี

วิธีการเตรียมตัวและการตรวจ

1.ไม่ต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษ ไม่ต้องงดอาหาร เพราะไม่ต้องฉีดสารทึบแสง
2.นอนบนเตียงตรวจในเครื่อง CT scan ในท่านอนหงาย ชูแขนทั้งสองข้างเหนือศีรษะ
3.กลั้นหายใจระหว่างการตรวจประมาณ 15-20 วินาที
4.การตรวจใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 5-10 นาที บนเครื่อง CT scan เท่านั้น

โดยส่วนมากโรคมะเร็งปอดผู้ป่วยจะไม่ค่อยแสดงอาการในระยะแรก แต่จะมีสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเกิดโรค เมื่อมีการเจริญเติบโตของมะเร็งมากขึ้นเเล้ว ดังนั้นควรหมั่นตรวจเช็คสุขภาพประจำปี และตรวจคัดกรองมะเร็งปอดอย่างถูกวิธี ซึ่งหากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับคำปรึกษาได้ที่ ศูนย์มะเร็งและโรคเลือด (Oncology & Hematology Center) โรงพยาบาลนวเวช โทร. 1507 Line: @navavej

Written By
More from pp
สำนักงานประกันสังคมเผย ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังสามารถใช้สิทธิประกันสังคมบำบัดโรคไตได้
สำนักงานประกันสังคม ได้ให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคไตในทุกระยะ สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลที่กำหนดสิทธิการรับบริการทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
Read More
0 replies on “รู้กันหรือไม่? มะเร็งปอด สาเหตุหลักอันดับหนึ่งคือการสูบบุหรี่”