รวมไทยสร้างชาติ เตรียมยื่นญัตติด่วนต่อสภาฯ เร่งหาแนวทางการป้องกันปราบปรามพฤติกรรมข่มขู่ ท้าทายให้ร้าย ป่วนขบวนเสด็จ

11 กุมภาพันธ์ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) โพสต์ X (ทวิตเตอร์) ว่า เรื่องพฤติกรรมไปรบกวนขบวนเสด็จฯ ค่อนข้างชัดเจนว่า ฝ่ายต่างๆ ก็ออกมาประณาม แม้กระทั่งกลุ่มที่ไปยุยงกันเองแต่ต้น ก็แห่กันตัดหางประณามพฤติกรรมดังกล่าว

เพราะค่านิยมการให้ร้าย ข่มขู่ ท้าทาย ไม่ให้เกียรติพระบรมวงศานุวงศ์นั้น เป็นการกระทำที่ด้อยค่าสังคม ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสื่อมถอย

ประเด็นของผมคือ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภัย ถวายการอารักขา ฝ่ายข่าว ส่วนล่วงหน้า ส่วนติดตาม ควรจะทบทวนแผนและแนวทางการปฏิบัติ (Protocol) ให้รัดกุม และเร่งรัดการนำผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีโดยเร็ว หากไม่แสดงท่าทีให้ชัดเจน จะเกิดแรงปะทะในหมู่ประชาชน ขยายรอยร้าว สร้างความแตกแยกโดยใช่เหตุครับ

วันอังคารนี้ผมจะนำประเด็นเข้าที่ประชุมพรรคขอมติ ให้ยื่นญัตติด่วนต่อสภาฯ และให้สส.รทสช. เสนอเรื่องต่อกรรมาธิการฯทุกคณะที่เกี่ยวข้อง ทบทวนมาตรการอารักขาถวายความปลอดภัยฯ รวมถึงแนวทางการป้องกันปราบปรามพฤติกรรม ข่มขู่ ท้าทาย ให้ร้าย ในลักษณะเดียวกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

Written By
More from pp
เหตุผลใด..ต้องมีคำตอบ! – สันต์ สะตอแมน
สันต์ สะตอแมน             ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 12 ท่านครับ             ผมหมายถึง “ศิลปินแห่งชาติ” ประจำปี 2564 ที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้พิจารณา-คัดเลือกและประกาศรายชื่อ-ยกย่องไปเมื่อวันก่อน
Read More
0 replies on “รวมไทยสร้างชาติ เตรียมยื่นญัตติด่วนต่อสภาฯ เร่งหาแนวทางการป้องกันปราบปรามพฤติกรรมข่มขู่ ท้าทายให้ร้าย ป่วนขบวนเสด็จ”