กรมอนามัย ยันไร้สารปนเปื้อนในแหล่งน้ำพื้นที่โรงงานพลุระเบิด สุพรรณบุรี ทีม SEhRT ยังคงติดตามดูแลสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยจากเหตุการณ์โรงงานผลิตพลุระเบิด จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา กรมอนามัยได้ตรวจหาสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำทั้งบริเวณโดยรอบโรงงานและในชุมชน พบว่าไม่มีสารปนเปื้อนในน้ำ ยืนยันว่าประชาชนสามารถใช้น้ำได้อย่างปลอดภัย ส่งทีม SEhRT ของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชนและเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด

แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณีเกิดเหตุโรงงานผลิตพลุระเบิด จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิตจากแรงระเบิด บ้านเรือนเสียหาย รวมทั้งประชาชนในพื้นที่มีความกังวลอาจได้รับผลกระทบสุขภาพจากสารเคมีที่ใช้ทำพลุปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย โดยทีม SEhRT ของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำประปาชุมชนเพื่อวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงสารตกค้าง และสำรวจผลกระทบทางสุขภาพในพื้นที่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ภายหลังเกิดเหตุในระยะที่ 3 เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในการอาศัยอยู่ในชุมชนและบ้านเรือนได้อย่างปลอดภัย

ผลการดำเนินการพบว่า 1) ไม่พบการปนเปื้อนของสารเคมีที่มาจากควันและเขม่าจากพลุที่ระเบิดในอากาศ ดังนั้น จึงไม่มีความเสี่ยงต่อระบบทางเดินหายใจ 2) ไม่พบสารตกค้างที่เป็นส่วนประกอบของพลุ เช่น ไนเตรท ไนไตรท์ ตะกั่ว แคดเมียม ปนเปื้อนในน้ำ ทั้งแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้เคียงโรงงาน และระบบประปาในชุมชน

จึงยืนยันว่าประชาชนสามารถนำน้ำจากประปาชุมชนมาใช้ในการอุปโภค บริโภคได้ และจากกรณีของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเสียงระเบิดจนมีภาวะหูอื้อ พบว่าผู้ป่วยรายดังกล่าวขณะนี้ ไม่มีอาการหูอื้อ หรือภาวะแทรกซ้อนใด ๆ แล้ว รวมทั้งไม่มีประชาชนในชุมชนมีอาการหรือผลกระทบอื่นจากเหตุพลุระเบิดเพิ่มเติม ซึ่งจากการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงสุขภาพของกรมอนามัย ประชาชนจึงสามารถมั่นใจในการอาศัยในชุมชนบ้านเรือนที่ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีจากโรงงานพลุในสิ่งแวดล้อม

“ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น พบว่า โรงงานดังกล่าว ไม่มีใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทำให้ไม่มีการควบคุม กำกับ สุขลักษณะการประกอบการตามมาตรฐาน กรมอนามัยจึงขอให้ท้องถิ่นพิจารณาเร่งรัดให้มีการประกาศข้อบัญญัติท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อให้มีอำนาจในการควบคุม กำกับ กำหนดขอบเขตพื้นที่ตั้งที่ปลอดภัย และจัดการสุขลักษณะ ของสถานประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

พร้อมทั้งมีระบบป้องกันความเสี่ยงต่อพนักงานและประชาชนบริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะการประกอบการ โรงงานที่เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายที่มีความเสี่ยงและอันตรายต่อสุขภาพร้ายแรง ส่งผลให้เกิดเหตุภัยพิบัติสารเคมีรั่วไหลหรือระเบิด และค่อนข้างมีความรุนแรงสร้างความเสียหายและอันตรายกับประชาชนเพื่อป้องกันและลดผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

Written By
More from pp
วีซ่า จับมือ ธนาคารกรุงไทย กรุยทางยกเครื่องระบบการชำระเงิน เพื่อยกระดับการเดินทางคนกรุงเทพฯ
โดย สุริพงษ์ ตันติยานนท์ ผู้จัดการวีซ่า ประจำประเทศไทย ย้อนกลับไปเมื่อระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของกรุงเทพฯ ได้เปิดให้บริการในปลายปี 2542 หลายคนอาจคาดไม่ถึงต่อผลที่เกิดขึ้นต่อการดำรงชีวิตในเมืองของเรา แน่นอนว่าการสัญจรในเมืองสะดวกขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
Read More
0 replies on “กรมอนามัย ยันไร้สารปนเปื้อนในแหล่งน้ำพื้นที่โรงงานพลุระเบิด สุพรรณบุรี ทีม SEhRT ยังคงติดตามดูแลสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม”