สว.ร่วมลงชื่อญัตติขอเปิดอภิปรายรัฐบาล 99 คน “เสรี” ย้ำเพื่อประโยชน์ประชาชน

22 มกราคม 2567 เวลา 09.50 นาฬิกา ณ บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา คณะสมาชิกวุฒิสภา นำโดย นายเสรี สุวรรณภานนท์ ยื่นเรื่องขอเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 153 ต่อศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา โดยมีสมาชิกวุฒิสภาที่ร่วมลงชื่อกับญัตติ จำนวนทั้งสิ้น 99 คน

ทั้งนี้ ญัตติดังกล่าวระบุถึงการเข้าบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ภายหลังการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 4 เดือน ยังไม่ได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาสำคัญตามนโยบายที่แถลงไว้ รวมถึงปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในภายหลังการแถลงนโยบาย

ประกอบด้วย 1) ปัญหาด้านเศรษฐกิจของชาติ และปัญหาปากท้องของประชาชน 2) ปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรม และการบังคับใช้กฎหมาย 3) ปัญหาด้านพลังงาน 4) ปัญหาด้านการศึกษาและสังคม 5) ปัญหาด้านการต่างประเทศ และการท่องเที่ยว 6) ปัญหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และ 7) ปัญหาการดำเนินการปฏิรูปประเทศและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่เร่งด่วนที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการและแก้ไขโดยทันที อันจะส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งไม่บรรลุเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการให้ประเทศก้าวไปข้างหน้า ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีรายได้เพิ่มขึ้น

นายเสรี กล่าวว่า การขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาครั้งนี้ไม่ใช่การล้มรัฐบาล แต่เป็นประเด็นที่รัฐบาลควรทำตามที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาและหาเสียงไว้กับประชาชน เชื่อว่าจะมีผลทางบวกในทางปฏิบัติที่รัฐบาลจะทำงานเพื่อประชาชน

ขณะที่ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า หลังจากนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะตรวจสอบรายละเอียดของญัตติว่าเข้าหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 153 หรือไม่ จากนั้น จะประสานงานไปยัง ครม. เพื่อพิจารณาวัน เวลา รวมถึงกรอบระยะเวลาการอภิปรายต่อไป

Written By
More from pp
กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่จับปรับผู้สูบบุหรี่ในสถานีขนส่งหมอชิต รองรับการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมาย จับปรับดำเนินคดีผู้สูบบุหรี่ ในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต) ภายใต้มาตรการบังคับใช้กฎหมายระดับพื้นที่ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
Read More
0 replies on “สว.ร่วมลงชื่อญัตติขอเปิดอภิปรายรัฐบาล 99 คน “เสรี” ย้ำเพื่อประโยชน์ประชาชน”