กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนสาย ฉช.2004 จังหวัดฉะเชิงเทรา คืบหน้า 22% เร็วกว่าแผนส่งเสริมการคมนาคมสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แบ่งเบาการจราจรบนถนนสายหลัก

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม รายงานโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย ฉช.2004 แยก ทล.34 – ทล.314 อำเภอบางปะกง และอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตอนที่ 1 ปัจจุบันมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 22 เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของงานทรายถมคันทาง งานรองพื้นทาง และงานวางท่อระบายน้ำ คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2568

ถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสมุทรปราการกับฉะเชิงเทรา เชื่อมต่อระหว่าง ทล.34 (บางนา – ตราด) บรรจบถนนสาย ฉช.3001 (ลาดกระบัง – ฉะเชิงเทรา) ซึ่งเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม เทศบาลตำบลพิมพา รวมถึงเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงไปยังท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยโครงการฯ ตอนที่ 1 มีจุดเริ่มต้นบริเวณ กม. ที่ 6+500 และสิ้นสุดที่บริเวณ กม. ที่ 10+925 ระยะทาง 4.425 กิโลเมตร

โดยก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร มีไหล่ทาง ทางเท้า ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 แห่ง รวมถึงระบบระบายน้ำ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจร และสิ่งอำนวยความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง ใช้งบประมาณ 549.500 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมให้สมบูรณ์อย่างมีระบบ ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรที่หนาแน่น ส่งเสริมเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่การค้าการขนส่ง ลดระยะเวลาและต้นทุนในการเดินทาง รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคตให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

Written By
More from pp
รมว.สุชาติ อำลาตำแหน่ง ขรก.ผู้นำแรงงาน ชาวดินแดง ส่งกำลังใจพรึ่บ!! เป็นประวัติศาสตร์
28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน
Read More
0 replies on “กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนสาย ฉช.2004 จังหวัดฉะเชิงเทรา คืบหน้า 22% เร็วกว่าแผนส่งเสริมการคมนาคมสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แบ่งเบาการจราจรบนถนนสายหลัก”