กรมทางหลวงชนบท ก่อสร้างและยกระดับถนนสาย พย.4047 จังหวัดพะเยา เสร็จสมบูรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง สนับสนุนการขนส่งพืชผลทางการเกษตรให้ประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม โดยแขวงทางหลวงชนบทพะเยา ดำเนินโครงการก่อสร้างและยกระดับชั้นทางถนนทางหลวงชนบทสาย พย.4047 แยก ทล.1251 – อ่างเก็บน้ำบ้านร่องสัก อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยก่อสร้างเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร พร้อมเครื่องหมายจราจร ตั้งแต่ช่วง กม. ที่ 2+790 – 4+290 ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร ใช้งบประมาณ 11.9 ล้านบาท

ทั้งนี้ จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในการเดินทางสัญจรไป – มา พร้อมสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านร่องสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และใช้เป็นทางลัดทางเลี่ยงในช่วงเทศกาลอีกด้วย

Written By
More from pp
นายกรัฐมนตรีพร้อมผลักดันความร่วมมือระหว่างไทย-เบลเยียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการค้าและการลงทุน
30 ก.ค.63 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายฟีลิป ครีแดลกา (H.E....
Read More
0 replies on “กรมทางหลวงชนบท ก่อสร้างและยกระดับถนนสาย พย.4047 จังหวัดพะเยา เสร็จสมบูรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง สนับสนุนการขนส่งพืชผลทางการเกษตรให้ประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม”