กรมทางหลวง เปิดให้บริการ 31 จุดกางเต็นท์ฟรี ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2567

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กรมทางหลวง (ทล.)ได้ขานรับนโยบาย “คมนาคม เพื่อความอุดมสุขของประชาชน” ในการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนมีความสุข ในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ความปลอดภัย การให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพ ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความมั่นคงของประเทศ”

ด้วยความสำคัญนี้ ทล. จึงดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ให้บริการจุดกางเต็นท์ทั่วประเทศ สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปพักผ่อน พักค้างคืน พร้อมลานจอดรถ โดยสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567

ซึ่งได้จัดเตรียม จุดกางเต็นท์ไว้ 31 แห่ง แบ่งเป็นภาคเหนือ 21 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 แห่ง ภาคตะวันตก 3 แห่ง และภาคกลาง 2 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการท่องเที่ยวของประชาชน

โดยพื้นที่กางเต็นท์จะตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหมวดทางหลวง มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบริการ น้ำดื่ม ห้องสุขา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนี้

1. จังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง – หมวดทางหลวงจอมทอง ทล.1009 ตอน จอมทอง – ดอยอินทนนท์ กม. ที่ 30+450 – หมวดทางหลวงแม่แตง ทล.1095 ตอน หนองโค้ง – กิ่วคอหมา กม. ที่ 14+584 – หมวดทางหลวงเชียงดาว ทล.107 ตอน แม่ทะลาย – หัวโท กม. ที่ 84+215

2. จังหวัดลำปาง 1 แห่ง – หมวดทางหลวงแจ้ห่ม ทล.1035 ตอน สำเภาทอง – สันติสุข กม. ที่ 52+500

3. จังหวัดเชียงราย 2 แห่ง – หมวดทางหลวงแม่ลาว ทล.1 ตอน พาน – บ้านร่องขุ่น กม. ที่ 896+845 – หน่วยบำรุงทางภูชี้ฟ้า ทล.1093 ตอน ขุนห้วยไคร้ – ผาตั้ง กม. ที่ 63+500

4. จังหวัดน่าน 3 แห่ง – หมวดทางหลวงนาน้อย ทล.1083 ตอน เด่นชาติ – นาน้อย กม. ที่ 69+485 – หมวดทางหลวงผาช้างน้อย ทล.1148 ตอน สะเกิน – สบทุ กม. ที่ 82+000 – หมวดทางหลวงบ่อเกลือ ทล.1081 ตอน หลักลาย – บ่อเกลือ กม. ที่ 67+110

5. จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง – หมวดทางหลวงศิวิไล ทล.222 ตอน ท่ากกแดง – บึงกาฬ กม. ที่ 102+526

6. จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง – หมวดทางหลวงคำหอม ทล.213 ตอน สร้างค้อ – สกลนคร (โค้งปิ้งงู) กม. ที่ 155+600

7. จังหวัดกำแพงเพชร 4 แห่ง – สำนักงานแขวงทางหลวงกำแพงเพชร ทล.1 ตอน ปากดง – นครชุม กม. ที่ 453+076 – หมวดทางหลวงคลองขลุง ทล.1 ตอน โนนปอแดง – ปากดง กม. ที่ 423+809 – หมวดทางหลวงโกสัมพีนคร ทล.1 ตอน นครชุม – วังเจ้า กม. ที่ 476+553 – หมวดทางหลวงคลองลานพัฒนา ทล.1117 ตอน คลองแม่ลาย – อุ้มผาง กม. ที่ 55+000

8. จังหวัดตาก 5 แห่ง – หมวดทางหลวงหนองบัวใต้ ทล.1 ตอน วังเจ้า – ตาก กม. ที่ 511+826 – หมวดทางหลวงแม่สลิด ทล.1 ตอน วังม่วง – แม่เชียงรายบน กม. ที่ 560+449 – หมวดทางหลวงท่าสองยาง ทล.105 ตอน แม่สลิดหลวง – แม่เงา กม. ที่ 115+550 – หมวดทางหลวงคีรีราษฎร์ ทล.1090 ตอน ห้วยน้ำริน – อุ้มผาง กม. ที่ 88+050 – หมวดทางหลวงอุ้มผาง ทล.1090 ตอน อุ้มผาง – กะแง่คี กม. ที่ 165+799

9. จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง – หมวดทางหลวงแม่สิน ทล.101 ตอน ศรีสัชนาลัย – แม่สิน กม. ที่ 184+219

10. จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง – หมวดทางหลวงแก่งโสภา ทล.12 ตอน วังทอง – เข็กน้อย กม. ที่ 296+100

11. จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง – หมวดทางหลวงเขาค้อ ทล.2196 ตอน นางั่ว – ทุ่งสมอ กม.23+600

12. จังหวัดเลย 3 แห่ง – หมวดทางหลวงภูกระดึง ทล.201 ตอน ผานกเค้า – หลักร้อยหกสิบ กม. ที่ 266+737 – หมวดทางหลวงปากชม ทล.211 ตอน ปากชม – เชียงคาน กม. ที่ 148+350 – หมวดทางหลวงภูเรือ ทล.21 ตอน หนองบง – ภูสวรรค์ กม. ที่ 376+834

13. จังหวัดกาญจนบุรี 2 แห่ง – หมวดทางหลวงไทรโยค ทล.323 ตอน หนองสามพราน – แก่งประลอม กม. ที่ 100+000 – หมวดทางหลวงทองผาภูมิ ทล.323 ตอน แก่งประลอม – ทองผาภูมิ กม. ที่ 181+058

14. จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง – หมวดทางหลวงสวนผึ้ง ทล.3208 ตอน น้ำพุ – เมืองผาปกค้างคาว กม. ที่ 43+550

15. จังหวัดอุทัยธานี 2 แห่ง – หมวดทางหลวงบ้านไร่ ทล.3011 ตอน บ้านไร่ – บ้านใต้ กม. ที่ 5+006 – ศูนย์บำรุงทางและบริการประชาชน (เป็นพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงบ้านไร่) ทล.3011 ตอน บ้านไร่ – บ้านใต้ กม. ที่ 24+200

ทั้งนี้ หากประชาชนมีความประสงค์ต้องการจองพื้นที่กางเต็นท์ สามารถจองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ หรือสายด่วน ทล. โทร. 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

รวมทั้งสามารถจองด้วยตนเอง ณ จุดกางเต็นท์ ทล. ขอความร่วมมือประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม โปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำการจราจร เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

Written By
More from pp
การเดินทางของพลังศรัทธา 63 บาท ส่งต่อถึงผู้ทุกข์ยากกับสภากาชาดไทย และเตรียมจัด Live Concert ปิดแคมเปญ เพื่อขอบคุณทุกการให้ที่ทุกคนมีให้กัน
พลังน้ำใจ ความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ตกทุกข์ได้ยาก แปรเปลี่ยนเป็นรอยยิ้ม ความสุข ความอิ่มท้อง ที่ส่งต่อไปยังผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Read More
0 replies on “กรมทางหลวง เปิดให้บริการ 31 จุดกางเต็นท์ฟรี ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2567”