แยกขยะ เพื่อเรา เพื่อโลก

นางจิราพร ศรีสอ้าน ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย พร้อมคณะ เจ้าหน้าที่ ร่วมมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดพร้อมถังแยกประเภทขยะในกิจกรรม “แยกขยะ เพื่อเรา เพื่อโลก” เพื่อการจัดการขยะที่ยั่งยืนให้แก่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย

โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด เป็นผู้รับมอบ

Written By
More from pp
อ.ส.ค. เปิดให้นักท่องเที่ยวเช้าชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คสไตล์New Normal  
อ.ส.ค. สบช่องมาตรการผ่อนคลายโควิด-19  เปิดให้นักท่องเที่ยวเช้าชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค สไตล์ New Normal พร้อมอัดโปรโมชั่นพิเศษเที่ยววันธรรมดา ลด 50% ส่วนเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ลด 20% เอาใจนักผจญภัยและนักท่องเที่ยวที่อยากเรียนรู้วิถีการเป็นชาวโคนมตามแนวทางพระราชดำริ
Read More
0 replies on “แยกขยะ เพื่อเรา เพื่อโลก”