ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง เอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานประจำประเทศไทย

เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ 205 ชั้น 2 (โซนกลาง) อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง H.E. Mr. Issa Abdullah Jaber Al-Alawi (นายอิสซา อับดุลเลาะฮ์ ญาบิร อัลอาลาวี) เอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานประจำประเทศไทย

โดยมี นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร นายมุข สุไลมาน เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร นายธงชาติ รัตนวิชา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร นายมีชัย ออสุวรรณ คณะทำงานประธานสภาผู้แทนราษฎร นางสาวสตีจิตร ไตรพิบูลย์สุข รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนายอาพล นันทขว้าง ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ร่วมให้การรับรอง

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวต้อนรับด้วยความยินดี พร้อมกล่าวชื่นชมประสบการณ์และความรู้ความสามารถของเอกอัครราชทูตฯ อีกทั้งยังได้พบผู้นำของรัฐบาลไทยมาแล้วหลายคน นับเป็นการช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ไทยและโอมานมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันมาเป็นเวลากว่า 40 ปี แล้ว โดยความสัมพันธ์ครอบคลุมทั้งในด้านการทูต เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา การท่องเที่ยวและการสาธารณสุข ด้านความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภา แม้ในขณะนี้ทั้งสองฝ่ายยังไม่มีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพฯ แต่ในขณะที่ประธานรัฐสภาดำรงตำแหน่งจะพยายามผลักดันให้มีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพไทย-โอมาน เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในระดับรัฐสภาและจะได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกัน

ทั้งนี้ ประธานรัฐสภาชื่นชมภูมิประเทศอันสวยงามของโอมาน อีกทั้งการแต่งกายของชาวโอมานเป็นที่น่าประทับใจ หากตนได้เยือนโอมานก็จะนำวัฒนธรรมและการแต่งกายที่งดงามของโอมานมาเผยแพร่ในไทยให้ชาวไทยได้ชื่นชม โอกาสนี้ ประธานรัฐสภาได้กล่าวกับเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภารัฐสุลต่านโอมานเดินทางเยือนไทย เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

เอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานประจำประเทศไทย กล่าวขอบคุณประธานรัฐสภาที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และได้แสดงความยินดีกับตำแหน่งประธานรัฐสภา พร้อมทั้งชื่นชมในความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของประธานรัฐสภาที่จะสามารถทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เอกอัครราชทูตฯ แสดงความเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมีความแน่นแฟ้นและมีมิตรภาพที่ดีต่อกันมาตลอด

ทั้งสองประเทศมีการหารือประเด็นที่สนใจร่วมกันมาและมีการลงนามในข้อตกลงระหว่างกันอันจะนำมาซึ่งความร่วมมือในหลาย ๆ ด้าน ทั้ง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ตลอดจนการลงทุน โอมานไม่เพียงแต่ต้องการขยายความร่วมมือกับภาครัฐบาลเท่านั้น แต่รวมไปถึงภาคเอกชนด้วย

เอกอัครราชทูตฯ เห็นด้วยกับการตั้งกลุ่มมิตรภาพฯ ระหว่างกันเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในระดับรัฐสภาให้เพิ่มมากขึ้น และได้แสดงความขอบคุณที่ประธานรัฐสภาได้เชิญประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาโอมานเดินทางเยือนไทย

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เรียนเชิญให้ประธานรัฐสภาเข้าร่วมงานวันชาติโอมานซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งประธานรัฐสภาได้ตอบรับเข้าร่วมงานด้วยความยินดี

ข่าว-ภาพ: สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Written By
More from pp
เงินติดล้อ คว้ารางวัลจากเวที The Asian Banker Thailand ตอกย้ำการยอมรับในฐานะองค์กรที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม
นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR กล่าวว่า การที่เงินติดล้อได้รับรางวัลชนะเลิศ Best Digital Business Model Initiative / Application...
Read More
0 replies on “ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง เอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานประจำประเทศไทย”