ปราบบุหรี่เถื่อน..แล้ว “ใบจาก” ล่ะ? – สันต์ สะตอแมน

สันต์ สะตอแมน

การรณรงค์ให้คนเลิกสูบบุหรี่..

บอกตามตรง..ใจหนึ่งเห็นด้วย แต่อีกใจก็ไม่(ค่อย)เห็นด้วยสักเท่าไร เพราะในเมื่อ “การยาสูบแห่งประเทศไทย” ยังเป็นโรงงานผลิตบุหรี่ซิกาแรต

ซึ่งเป็นกิจการผูกขาดของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค(ผู้ใหญ่)ที่ยังคงสูบบุหรี่อยู่

ผมจึงเลยคิดเอาว่า “รณรงค์” เสียเงิน-เสียงบประมาณไปก็เท่านั้น!

แต่ถึงอย่างไรก็ขอเอาใจช่วยให้การรณรงค์ให้คนเลิกสูบหรี่ได้ประสบความสำเร็จ ไม่ได้หมายถึงประเทศไทยไม่มีคนสูบบุหรี่..

แค่ผู้ใหญ่วัย 30 ปีขึ้นไม่ข้องแวะซิกาแรตอย่างเด็ดขาด ก็น่าเป็นที่พอใจขององค์กร-หน่วยงานที่รณรงค์แล้ว!

และนี่ เห็นข่าวจากผู้จัดการออนไลน์รายงาน..ศ.นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ กล่าวว่า จากที่นายกรัฐมนตรี ประกาศแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ เป็นเรื่องที่ดี

แต่อยากฝากนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน เร่งปราบปรามบุหรี่เถื่อนที่มีแพร่หลาย โดยเฉพาะในภาคใต้

ซึ่งบุหรี่เถื่อนถือเป็นยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหาสังคม สุขภาพ อาชญากรรม และเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมาย เกิดองค์กรอิทธิพล เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากบุหรี่เถื่อน

ทำให้รัฐบาลขาดรายได้จากภาษียาสูบหลายพันถึงหลายหมื่นล้านบาท และส่งผลกระทบต่อชาวไร่ยาสูบไทยอีกทอดหนึ่ง

โดยบุหรี่เถื่อนนั้นมีราคาถูก ทำให้คนสูบบุหรี่มากขึ้น ไม่มีแรงจูงใจที่จะเลิกสูบ เด็กและเยาวชนเข้าถึงง่าย ส่งผลให้เกิดนักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้น

“บุหรี่เถื่อน เป็นอุปสรรคในการลดคนสูบบุหรี่ สวนทางกับนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย และตามอนุสัญญาควบคุมยาสูบ ขององค์การอนามัยโลก ข้อที่ 15

ว่าด้วยการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมาย เร่งรัดการให้สัตยาบันในพิธีสาร การขจัดการค้ายาสูบที่ผิดกฎหมาย เพื่อยกระดับการควบคุมยาสูบผิดกฎหมาย หนีภาษี

และกำหนดแนวทางควบคุมยาสูบที่ผิดกฎหมายอย่างครบวงจร ให้ภาคีประเทศนำไปเป็นแนวทางแก้ปัญหาได้ โดยต้องยอมรับว่าระบบควบคุมบุหรี่เถื่อนที่มีอยู่ มีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงอีก

หวังว่าท่านนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะทำให้รัฐบาลไทย ให้สัตยาบันในพิธีสาร การขจัดการค้ายาสูบที่ผิดกฎหมาย เพื่อยกเครื่องการควบคุมบุหรี่เถื่อนทั้งระบบ”

ครับ..เรื่องบุหรี่เถื่อนนี้ ทุกครั้งที่ได้นิราศเมืองใต้ ไม่ว่าจะจังหวัดไหนเป็นต้องเห็น “บุหรี่เถื่อน” ที่พรรคพวกเพื่อนฝูงหยิบขึ้นมาสูบอยู่ทุกคราวไป

หลากยี่ห้อ-หลากสีสัน จนให้สงสัยถาม..และคำตอบก็ดูจะเหมือนๆกัน “บุหรี่มาเลย์ ซองไม่กี่สิบบาท”!

ข้อมูลของศ.นพ.ประกิจจึงน่าจะถูกต้องเป็นความจริง และแม้ผมจะเฉยๆ เอียงไปทางไม่เห็นด้วยกับการรณรงค์ให้คนเลิกสูบบุหรี่

แต่..เห็นด้วยอย่างยิ่ง และขอร่วมสนับสนุนศ.นพ.ประกิจ ที่ได้ฝากนายกฯ เศรษฐา ให้เร่งปราบปรามบุหรี่เถื่อนที่มีแพร่หลาย เพราะนอกจากจะทำให้เยาวชนเข้าถึงบุหรี่ยาก รัฐขาดรายได้..

ด้านหนึ่ง ยังจะช่วยเหลือเกษตรกรที่เพาะปลูกและบ่มใบยากว่า 2 หมื่นราย ให้คงมีรายได้มั่นคงอยู่ต่อไป!

ก็..หวังว่าคุณเศรษฐาจะสนองตอบ ด้วยการเร่งปราบปรามบุหรี่เถื่อน เหมือนกับที่เร่งนโยบาย “เงินดิจิทัล”ยิกๆอยู่ในขณะนี้!

และต้องขอโทษเพื่อนพ้องน้องพี่ที่สูบบุหรี่เถื่อนกันอยู่ในหลายจังหวัดภาคใต้ อย่าได้โกรธเคืองแค้นไปเลย ให้คิดเสียว่าเป็นความปรารถนาดีที่อยากให้เพื่อนได้เลิกบุหรี่

อย่างไรก็ตาม ที่ปักษ์ใต้เวลานี้ ไม่ได้มีแค่ซิกาแรตเถื่อนราคาถูก หากยังมี “บุหรี่ใบจาก”ที่เป็นที่นิยมอยู่ด้วยเช่นกัน

ฉะนั้น จึงเกรงว่า..บุหรี่เถื่อนไม่มี (กู)สูบ “ใบจาก”แทนก็ได้(วะ)!

Written By
More from pp
กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ครบรอบ 65 ปี ภายใต้แนวคิด “9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ ฝนหลวง”
กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ครบรอบ 65 ปี” ภายใต้แนวคิด “9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ ฝนหลวง” ได้กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่...
Read More
0 replies on “ปราบบุหรี่เถื่อน..แล้ว “ใบจาก” ล่ะ? – สันต์ สะตอแมน”