แรงงานไทยเตรียมเฮ! รมว.พิพัฒน์ สั่งขยายตลาดแรงงานประเทศใหม่ๆ นับแสนอัตรา

กรมการจัดหางาน เดินหน้าขยายตลาดแรงงานไทย ปี 2567 ในกาตาร์ จอร์แดน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ โปรตุเกส สนับสนุนแรงงานไทยทำงานต่างประเทศถูกกฎหมาย 100,000 คน ตามนโยบาย รมว.พิพัฒน์

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายสำคัญให้กับกรมการจัดหางานในการส่งเสริมและขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ จำนวน 100,000 อัตรา ภายในปี 2567

เกี่ยวกับเรื่องนี้กรมการจัดหางานพร้อมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้การส่งเสริมให้แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในตลาดแรงงานเดิมที่มีความต้องการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น ในตำแหน่งงานใหม่

อาทิ รัฐอิสราเอล สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน สวีเดน ฟินแลนด์ และการขยายตลาดแรงงานในประเทศใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มความต้องการจ้างแรงงานไทย รวมถึงเจรจาเพื่อให้เกิดการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือด้านแรงงานมุ่งประโยชน์สูงสุดต่อแรงงานไทย

โดยเน้นไปที่กลุ่มแรงงานกึ่งฝีมือและทักษะฝีมือ อาทิ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ที่มีความต้องการพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ดูแลผู้ป่วยและคนชรา กาตาร์ แรงงานภาคก่อสร้าง ภาคบริการเกี่ยวกับท่าอากาศยานและรถไฟ ภาคการท่องเที่ยวและสุขภาพ และภาคการขนส่ง จอร์แดน แรงงานภาคเกษตร นิวซีแลนด์ แรงานทักษะฝีมือในภาคบริการ ภาคเกษตร และแรงงานที่มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ เฉพาะสาขาที่ขาดแคลน เช่น สถาปนิก ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย ทันตแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ โปรตุเกส แรงงานเกษตรกรรมและงานร้านอาหาร และออสเตรเลีย พร้อมรับพ่อครัวคนไทยที่มีประกาศนียบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายไพโรจน์ กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมากรมการจัดหางานสนับสนุนให้แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาโดยตลอด เพื่อให้แรงงานไทยมีรายได้และโอกาสทำงานเพิ่มขึ้น ได้เปิดโลกทัศน์สั่งสมประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ โดยจากนี้กระทรวงแรงงานจะต้องหารือร่วมกับหลายฝ่ายทั้งนายจ้างในต่างประเทศ ประเทศปลายทาง ภาคเอกชนในประเทศไทย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ สัญญาจ้างงานของประเทศไทย และประเทศปลายทาง

ตลอดจนวิธีการและขั้นตอนการนำแรงานไทยเข้าไปทำงานในประเทศต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศและเพิ่มโอกาสในการจ้างแรงงานไทย ซึ่งหากส่งแรงงานไทยทำงานต่างประเทศได้ 100,000 คน ตามนโยบายท่านรัฐมนตรี นอกจากช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยทั้งหมดให้ดีขึ้นแล้ว ยังทำให้ 100,000 ครอบครัวของแรงงานมีโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตตามไปด้วย

สำหรับคนไทยที่ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

Written By
More from pp
นายกฯ ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ เน้นกระชับความร่วมมือภาคเอกชน เชื่อมั่นปี 2566 เพิ่มตัวเลขการส่งออก 1-2 % เพิ่มมูลค่าการส่งออกได้เกือบ 20,000 ล้านบาท
นายกฯ ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ เน้นกระชับความร่วมมือภาคเอกชน เชื่อมั่นปี 2566 เพิ่มตัวเลขการส่งออก 1-2 % เพิ่มมูลค่าการส่งออกได้เกือบ 20,000 ล้านบาท ด้วยการส่งเสริมเข้าถึงตลาดศักยภาพสำคัญของรัฐบาล...
Read More
0 replies on “แรงงานไทยเตรียมเฮ! รมว.พิพัฒน์ สั่งขยายตลาดแรงงานประเทศใหม่ๆ นับแสนอัตรา”