“องอาจ” เชื่อสังคมให้โอกาสรัฐบาลใหม่

4 กันยายน 2566 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดใหม่ว่า ขอแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกท่านที่ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้ง ตนเชื่อว่าสังคมและประชาชนส่วนมากพร้อมให้โอกาส และให้เวลารัฐบาลชุดใหม่ทำงานรับใช้ประชาชนบนพื้นฐานของนโยบายที่เคยประกาศไว้ตอนหาเสียง และสามารถทำตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ดังนี้

1. เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย

2. เป็นรัฐบาลที่รวบรวมเสียง สส. จากพรรคการเมืองต่างๆ ได้เกินครึ่งของจำนวน สส. ในสภาผู้แทนราษฎร เท่ากับว่าเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร

3. เป็นรัฐบาลที่มี สว. จำนวนหนึ่งลงมติเห็นชอบให้แคนดิเดทนายกรัฐมนตรีจากพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลคือ พรรคเพื่อไทย เป็นนายกรัฐมนตรีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

อย่างไรก็ดี เมื่อดูองค์ประกอบของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้แล้ว ถือว่าเป็นรัฐบาลที่ฮั้วอำนาจ และฮั้วผลประโยชน์กันอย่างลงตัว สามารถตอบสนองความต้องการของเจ้าของพรรค กลุ่มทุนที่สนับสนุนพรรค และกลุ่มอิทธิพลภายในพรรคได้ทั่วหน้า

ถ้ารัฐบาลสามารถประนอมอำนาจและผลประโยชน์ภายในพรรคร่วมรัฐบาลกันได้ ไม่มีเรื่องกระทบกระเทือนกันอย่างรุนแรง ก็เชื่อว่ารัฐบาลจะเดินหน้าทำงานได้ตลอดรอดฝั่ง แต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าในทางการเมือง การจัดตั้งรัฐบาลผสมจากพรรคการเมืองหลายพรรคอาจมีเรื่องกระทบกันบ้าง ก็เป็นภาระหน้าที่ของคนเป็นนายกรัฐมนตรีที่ต้องบริหารจัดการให้รัฐบาลทำงานได้อย่างราบรื่นไม่ขัดแย้งกันภายในรัฐบาล

นายองอาจ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้รัฐบาลทำงานให้เกิดผลสำเร็จตามที่ตั้งใจ จึงขอฝากหลักการพื้นฐานที่สำคัญดังนี้

1. ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก มากกว่าประโยชน์ของตนเอง พรรคพวก ญาติพี่น้อง

2. เร่งแก้ปัญหาของประชาชนอย่างทันท่วงที ทั้งปัญหาเฉพาะหน้า และปัญหาระยะยาว

3. บริหารอย่างโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบได้อย่างแท้จริง

4. ยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นที่ตั้งอย่างจริงจัง

เชื่อว่าถ้ารัฐบาลดำเนินการตามพื้นฐานที่สำคัญนี้ จะช่วยทำให้รัฐบาลสามารถทำงานได้ยาว และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างแน่นอน

Written By
More from pp
สธ.เผยความคืบหน้าผู้ติดเชื้อที่กระบี่ ขณะนี้ติดตามผู้สัมผัสได้ 290 ราย ยันไม่พบการระบาดในวงกว้าง
กระทรวงสาธารณสุขแจงความคืบหน้าผู้ติดเชื้อที่กระบี่เป็นชายชาวอินเดีย ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ 290 ราย เน้นการปฏิบัติตัวประชาชนยึดมาตรการสวมหน้ากากาอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ยังไม่พบการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง เผยลดวันกักตัวผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงต่ำเหลือ 10 วันแต่ยังปลอดภัย
Read More
0 replies on ““องอาจ” เชื่อสังคมให้โอกาสรัฐบาลใหม่”