“ทิพานัน” ชู “พล.อ.ประยุทธ์” ผู้นำสร้างความเจริญให้กับประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม อัปเดตมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี ใกล้แล้วเสร็จกว่า 90% แล้ว

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้สะดวกรวดเร็ว ประหยัดและปลอดภัย รองรับการพัฒนาประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ดึงดูดการลงทุน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเครือข่ายการคมนาคมไปสู่พื้นที่ต่างทั่วประเทศและเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค

ล่าสุด โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) M81 บางใหญ่-กาญจนบุรี การก่อสร้างมีความคืบหน้า 90.21% (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2566)

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า โครงการมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เป็นหนึ่งโครงการที่สําคัญและมีความจําเป็นเร่งด่วน โดยได้รับการบรรจุในแผนมาตรการเร่งรัดการลงทุน Action Plan ของกระทรวงคมนาคม

และมาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือ PPP Fast Track ของกระทรวงการคลัง เพื่อเร่งรัดการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งรัฐบาลได้เร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีระยะทาง 96 กิโลเมตร ผ่าน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม และกาญจนบุรีจะทำให้การเดินทางจากบางใหญ่ถึง จ. กาญจนบุรี สะดวกและประหยัดเวลาขึ้น โดยใช้เวลาเพียง 50 นาที โดยเตรียมพิจารณาเปิดให้ประชาชนทดสอบใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 3 เดือน ช่วงเดือนกันยายนหรือ ตุลาคม 2567

“พล.อ.ประยุทธ์เป็นผู้นำที่สร้างความเจริญในด้านต่างๆให้กับประเทศ เห็นได้ชัดอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาเศรษบกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ควบคู่ไปกับการลดความเหลื่อม ล้ำในทุกมิติ จากนโยบายการยกระดับสวัสดิการแห่งรัฐ ยกระดับสิทธิบัตรทอง ผลักดันBCGโมเดลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว


Written By
More from pp
ปตท. เปิด “สถานีใส่ใจ” นำร่องศูนย์ส่งเสริมและป้องกันสุขภาพอัจฉริยะ ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station จ.สระแก้ว
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  เป็นประธานในพิธีเปิด “สถานีใส่ใจ” ศูนย์ให้บริการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Preventive Healthcare Unit) ณ...
Read More
0 replies on ““ทิพานัน” ชู “พล.อ.ประยุทธ์” ผู้นำสร้างความเจริญให้กับประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม อัปเดตมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี ใกล้แล้วเสร็จกว่า 90% แล้ว”