ดิโอลด์สยาม ร่วมกับ กรมหม่อนไหม จัดนิทรรศการ “รักษ์ไหมไทย” และแฟชั่นโชว์ “ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน”

ศูนย์การค้า ดิโอลด์ สยาม ช้อปปิ้ง พลาซ่า ร่วมกับ กรมหม่อนไหม จัดโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยการใช้ผ้าไทย ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน” The Old Siam Young Designer Award 2019 เพื่อเป็นการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน ทั้งยังสนับสนุนให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ผ้าไหมไทยนำมาออกแบบตัดเย็บที่สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน ถือเป็นการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไหมไทยและผ้าไทยในชีวิตประจำวันมากขึ้น ตลอดจนยังเป็นการตระหนักถึงคุณค่าของผ้าไหมไทย ผ้าไทย และยังเป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทย โดยได้รับความสนใจจากเหล่านักออกแบบรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก

ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมชมนิทรรศการ รักษ์ไหมไทย  ในวันที่ 7-10 สิงหาคมนี้ ซึ่งจะเป็นการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าไหมไทยชนิดต่างๆ ทั้งผ้าไหมที่ได้รับมาตราฐานตรานกยูง และผ้าไหมอื่นๆ  รวมถึงสาธิตขั้นตอนการสาวไหม และการออกร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมไทย ณ ลานกิจกรรมมิ่งเมือง ศูนย์การค้าดิโอลด์สยาม ช้อปปิ้งพลาซ่า

และในวันที่ 11 สิงหาคม จะมีการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายโดยใช้ผ้าไทยรอบตัดสิน The Old Siam Young Designer Award 2019 โดยจะมีการแสดงแฟชั่นโชว์จากผู้เข้าประกวดทั้ง 10 ผลงาน และร่วมด้วยการเดินแฟชั่นโชว์จากกรมหม่อนไหมในคอนเซ็ปต์ “Ready to Wear” ณ ลานกิจกรรมมิ่งเมือง ศูนย์การค้าดิโอลด์สยามช้อปปิ้งพลาซ่า ชั้น G   รายละเอียดเพิ่มเติม www.facebook.com/theoldsiamshoppingplaza.com

Written By
More from pp
นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Read More
0 replies on “ดิโอลด์สยาม ร่วมกับ กรมหม่อนไหม จัดนิทรรศการ “รักษ์ไหมไทย” และแฟชั่นโชว์ “ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน””