นายกฯ ยืนยันทำหน้าที่ตามปกติ เพื่อแก้ปัญหาดูแลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน เดินหน้าพัฒนาประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมเตรียมมาตรการรับมือสถานการณ์ผันผวนของโลก

นายกฯ ยืนยันทำหน้าที่ตามปกติ เพื่อแก้ปัญหาดูแลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน เดินหน้าพัฒนาประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมเตรียมมาตรการรับมือสถานการณ์ผันผวนของโลก ย้ำการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

24 มีนาคม 2566 เวลา 10.10 น. ณ ทางเชื่อมตึกสันติไมตรีและตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงการทำงานของรัฐบาลภายหลังการประกาศยุบสภา อาจมีข้อจำกัดในการดำเนินงาน และมีความล่าช้าบ้าง แต่ในฐานะนายกรัฐมนตรียังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ยืนยันในสิ่งที่ทำแล้ว ทำอยู่ ทำต่อ และแผนการทำงานในอนาคตที่จะต้องแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อดูแลประชาชน แก้ปัญหาที่มีอยู่

เช่น ความยากจน ความเหลื่อมล้ำ ดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ขณะเดียวกันต้องมีการเดินหน้าประเทศเพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ เพื่อดูแลประชาชนให้มีรายได้ที่สูงขึ้นควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงมาตรฐานการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินตามวินัยการเงินการคลังเพื่อให้สถานการณ์ต่าง ๆ ดีขึ้น

เพราะสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกยังคงมีความผันผวนตลอดเวลา รัฐบาลจึงต้องเตรียมมาตรการรับมือโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการติดตามกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งแม้ในขณะนี้ประเทศไทยยังอยู่ในขั้นปลอดภัย แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังจากสถานการณ์ที่มีความผันผวนและซับซ้อน ขอให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อการอยู่ร่วมกัน และร่วมมือกันเพื่อให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้า

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คนไทยทุกคนเป็นหุ้นส่วนของประเทศ ผู้ถือหุ้นของรัฐบาลคือประชาชนคนไทยทุกคนที่นับเป็นกลไกหลักในการทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้า นายกรัฐมนตรีเป็นเพียงผู้นำสิ่งต่าง ๆ มาพิจารณาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

ขอยืนยันหน้าที่ของรัฐบาลต้องทำในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและบริหารความขัดแย้ง โดยรัฐบาลมีความตั้งใจ และพยายามทำให้ดีที่สุดด้วยความระมัดระวัง พร้อมเน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

Written By
More from pp
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดหาเครื่องช่วยหายใจพระราชทานแก่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้ในการรักษาโรคไวรัสโควิด 19
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กลับมาแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้
Read More
0 replies on “นายกฯ ยืนยันทำหน้าที่ตามปกติ เพื่อแก้ปัญหาดูแลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน เดินหน้าพัฒนาประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมเตรียมมาตรการรับมือสถานการณ์ผันผวนของโลก”