ประธานบอร์ดอุทธรณ์ สปส. เผย วินิจฉัยคำร้อง คืนสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนแล้วเกือบหมื่นราย

22 มีนาคม 2566 นายอาทิตย์ อิสโม ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการอุทธรณ์ ชุดที่ 14 ของสำนักงานประกันสังคม ได้แต่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มีอำนาจหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์ของนายจ้าง ผู้ประกันตนหรือบุคคลอื่นใด ที่ยังไม่พอใจในคำสั่งของเลขาธิการหรือของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งการตามอำนาจหน้าที่การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการอุทธรณ์

ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบคณะกรรมการ มีผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนนายจ้าง ลูกจ้าง ในลักษณะไตรภาคี มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปีนั้น และในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา สถานประกอบการหลายแห่งถูกปิดกิจการชั่วคราวจากมาตรการของรัฐบาลในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

ลูกจ้างได้รับผลกระทบ เกิดความขัดสนเรื่องการเงิน ทำให้ผู้ประกันตนหลายรายขาดส่งเงินสมทบ จึงเป็นสาเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบประกันสังคม ทั้งนี้ มีผู้ประกันตนได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์เข้ามาให้สำนักงานประกันสังคมพิจารณาสูงถึง จำนวน 7,786 ราย และคณะกรรมการอุทธรณ์ชุดนี้ได้มีคำวินิจฉัยเสร็จสิ้นไปแล้ว จำนวน 6,610 ราย

นายอาทิตย์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนหรือภายใน 12 เดือน ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน ทำให้ผู้ประกันตนสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนนั้น ซึ่งตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 พบว่า มีผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ขาดส่งเงินสมทบและสิ้นสภาพผู้ประกันตนจำนวน 888 ราย

คณะกรรมการอุทธรณ์ ได้เห็นความสำคัญจึงได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยปรับปรุงระเบียบข้อกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนได้มีสิทธิพึงมีพึงได้ โดยกำหนดให้เลขาธิการ สปส.สามารถให้อำนาจประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขา ใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติคืนสิทธิ์ให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ขาดส่งเงินสมทบและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 กลับมาใช้สิทธิของสำนักงานประกันสังคมได้เหมือนเดิม

“นอกเหนือจากคืนสิทธิ์ให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 แล้ว การปรับปรุงระเบียบข้อกฎหมายของคณะกรรมการอุทธรณ์ สำนักงานประกันสังคมในครั้งนี้ จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกันตนในการช่วยเหลือและสร้างหลักประกันให้แก่สมาชิกของกองทุนประกันสังคม เพื่อให้ผู้ประกันตนและบุคคลในครอบครัวได้รับสิทธิประโยชน์ในกรณีอื่นๆ ทั้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร พิการหรือทุพพลภาพ ว่างงาน ชราภาพ หรือ เสียชีวิต เป็นต้น รวมทั้งจะเป็นการขับเคลื่อนงานประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป” นายอาทิตย์ กล่าวทิ้งท้าย

Written By
More from pp
ว่าที่เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐคนใหม่ ตรวจความเรียบร้อยสถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของพรรค ก่อนที่จะเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคในบ่ายนี้
27 มิ.ย. 63 ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม เมืองทองธานี นายอนุชา นาคาศัย รักษาการณ์รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และว่าที่เลขาธิการพรรคคนใหม่ เดินทางไปยังเมืองทองธานีตั้งแต่ช่วงเช้า เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยสถานที่ที่ใช้สำหรับในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี...
Read More
0 replies on “ประธานบอร์ดอุทธรณ์ สปส. เผย วินิจฉัยคำร้อง คืนสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนแล้วเกือบหมื่นราย”