ผู้ประกอบการชลบุรี หวังเพื่อไทยได้ 350 เสียงขึ้นไป จัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ ขับเคลื่อนนโยบายได้

ผู้ประกอบการชลบุรี หวังเพื่อไทยได้ 350 เสียงขึ้นไป จัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ ขับเคลื่อนนโยบายได้ ‘ชลน่าน - เศรษฐา - พรหมินทร์’ พร้อมรับข้อเสนอไปหารือทางออก หวังเพิ่มโอกาสด้านคมนาคม และเศรษฐกิจในพื้นที่มากกว่านี้

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เศรษฐา ทวีสิน ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย สนธยา คุณปลื้ม ผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ชลบุรี พรรคเพื่อไทย สุกุมล คุณปลื้ม ผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ชลบุรี พรรคเพื่อไทย และผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ชลบุรี พรรคเพื่อไทย ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน หารือร่วมกับผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรี

ตัวแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี อยากได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพ หากเพื่อไทยได้ 350 เสียง จะเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพเป็นอย่างมาก นำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

และอยากให้สนับสนุนส่งเสริม SMEs เพราะในพื้นที่มี SMEs จำนวนมาก แต่ติดขัดเรื่องกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ นอกจากนี้ยังเสนอแนะแนงทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้สอดรับกับนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาทต่อวัน เงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาทต่อเดือน ภายในปี 2570

ตัวแทนหอการค้า จ.ชลบุรี ระบุว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ เช่น รถไฟความเร็วสูง ท่าเรือ และสนามบิน มีความล่าช้า แม้รัฐบาลปัจจุบันประกาศให้ชลบุรีเป็นเขตอีอีซีก็ตาม นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงกรณีที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทย นำเอาวัตถุดิบ แรงงาน เข้ามาด้วย ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย เอกชนมองเห็นโอกาสนี้ด้วยการตั้งโรงพยาบาลเอกชน ในขณะที่ขาดแคลนโรงพยาบาลรัฐบาลที่ทำให้แรงงานไทยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้

ส่วนสมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบัง-ชลบุรี เสนอให้ก่อสร้างจุดพักคิว 100% หากรถหนาแน่น เปิดลานสำรองเต็มรูปแบบ พัฒนาระบบ e-payment ให้สำเร็จ ไม่สำเร็จไปในทางที่ดี รวมถึงอยากให้ท้องถิ่นเข้ามากำกับดูแลเรื่องใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะแบบปีต่อปี รวมถึงลดค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์รถโดยสารให้แพงกว่ารถยนต์ส่วนบุคคลไม่มาก เพื่อแบ่งเบาปริมาณรถ เพิ่มความคล่องตัวทางจราจร

ขณะที่ผู้แทนกลุ่มประมง ระบุว่า รัฐบาลเอาใจไอยูยูจนทำให้ประมงพื้นบ้านของเราล้มหายตายจากตัวแทนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์แสดงความเป็นห่วงหนี้ครัวเรือน และดอกเบี้ยที่สูง เพราะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีต้นทุนสูง ทำให้อสังหาริมทรัพย์ไปต่อยาก ดังนั้นควรหาวิธีการสร้างรายได้เพิ่ม เพื่อมีกำลังซื้อบ้านได้

พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรเคพื่อไทยมีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่า ตลาด เป็นเรื่องสำคัญ จึงเสนอตัวทำหน้าที่เป็นเซลล์แมนติดต่อหาตลาด ทุกคนมีโอกาสนำสินค้าออกไปขาย และมีแนวคิดที่จะพัฒนาสินค้า

เช่น การแปรรูปอาหารที่ปรุงรสชาติส่งออก รวมทั้งวางแผนใช้ e-Commerce เชื่อมผู้ประกอบการกับผู้บริโภค เชื่อมผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการ เชื่อมผู้บริโภคกับผู้บริโภค เชื่อมผู้ประกอบการกับภาครัฐ และเชื่อมภาครัฐกับประชาชน รวมทั้งจะมีการวาง KPI ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อประเมินการทำงานพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดด้วย

เศรษฐา ทวีสิน ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย กล่าวว่า การประกาศนโยบายดิจิทัล วอลเล็ต ให้คนไทยที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป เพื่อใช้จ่ายในพื้นที่ภายใน 6 เดือน ซึ่งจะช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และกระตุ้นภาคธุรกิจ SMEs ได้

นอกจากนี้ยังมองว่า การส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยสถาบันการเงินและรัฐบาลต้องพบกันครึ่งทาง หรับ SME ต้องได้รับการผลักดันอย่างมาก แบงค์และรัฐบาลต้องเดินมาเจอกันครึ่งทาง หากธนาคารประเมินการให้กู้สินเชื่อครึ่งหนึ่งของที่ยื่นกู้ ที่เหลือรัฐจ้องสนับสนุน จะช่วยต่อลมหายใจให้ SMEs ได้ ซึ่งเรื่องนี้เตรียมนำเสนอคณะทำงานด้านนโยบายของพรรคต่อไป

สำหรับการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของรัฐ พรรคเพื่อไทยมีนโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค ดูแลผู้ป่วยโรคไต และโรคต่างๆได้อย่างครอบคลุม ข้อเสนอการขนส่ง ทางพื้นที่จะได้รวบรวมข้อมูลนำเข้าหารือต่อไป

ส่วนปัณหาด้านประมงมี ปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นผู้รับผิดชอบซึ่งไ่ด้ประกาศนโยบายเพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องจากกรณีไอยูยูแล้ว เรื่องอสังหาริมทรัพย์ เชื่อว่าหากเศรษฐกิจเติบโต ภาคอสังหาริมทรัพย์จะโตตามไปด้วย ซึ่งพรรคเพื่อไทยประกาศว่าเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจ เฉลี่ย 5% ภายใน 4 ปี คาดว่าภาคอสังหาริมทรัพย์จะโต 5-10%

ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ปัญหาคอร์รัปชันในแวดวงธุรกิจ SMEs ต้องแก้ไขทั้งในเชิงโครงสร้างของระบบและพฤติกรรมระดับบุคคล โดยการแก้ไขผ่านโครงสร้าง ต้องลดการใช้ดุลพินิจของบุคคลลง และทำให้กระบวนการตรวจสอบสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน พรรคเพื่อไทยมีแนวทางในการวางนโยบายจากการเอาปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบมากที่สุด กลั่นกรองเป็นนโยบาย รอเพียงได้เป็นรัฐบาล เพื่อเข้าไปขับเคลื่อนเท่านั้น

Written By
More from pp
ผ้าห่มไทยเบฟ ปีที่ 23
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับมอบผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก ในโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 23 จำนวน 2 แสนผืน จาก...
Read More
0 replies on “ผู้ประกอบการชลบุรี หวังเพื่อไทยได้ 350 เสียงขึ้นไป จัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ ขับเคลื่อนนโยบายได้”