สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ณ จังหวัดนครพนม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ประจำปี 2561 – 2565 ในส่วนภูมิภาคของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 รวม 7 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร กาฬสินธุ์ นครพนม ยโสธร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี เพื่อแสดงความขอบคุณ เชิดชูเกียรติผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และยกย่องหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเสมอมา ณ โรงแรมเวลาดี อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

Written By
More from pp
​”คารม” เผย แรงงานจังหวัด ลงพื้นที่ให้กำลังใจญาติพี่น้องแรงงานไทยจากเหตุสู้รบในอิสราเอล ยืนยันรัฐบาลให้ความช่วยเหลือเต็มที่
​"คารม" เผย แรงงานจังหวัด ลงพื้นที่ให้กำลังใจญาติพี่น้องแรงงานไทยจากเหตุสู้รบในอิสราเอล ยืนยันรัฐบาลให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ พร้อมตั้งศูนย์“ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์สู้รบในอิสราเอล” เพื่อรับและประสานข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Read More
0 replies on “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ณ จังหวัดนครพนม”