พลเอก ประวิตร ฯ หารือ ออท. คิวบาฯ มุ่งกระชับความร่วมมือด้านการศึกษา สร้างโอกาสให้เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องนารี 2 ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายเอกตอร์ กอนเด อัลเมย์ดา (H.E. Héctor Conde Almeida) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือด้านการศึกษา สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รองนายกรัฐมนตรียินดีที่ได้หารือกับเอกอัครราชทูตคิวบาฯ ในวันนี้ พร้อมชื่นชมเอกอัครราชทูตคิวบาฯ ทีมีบทบาทสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยและคิวบาให้แน่นแฟ้น โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการ และการให้ความสำคัญกับความร่วมมือในพื้นที่ชายแดนใต้ของไทย ผ่านความร่วมมือกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และสถาบันอิกร่า จังหวัดนราธิวาส

ผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางด้านการศึกษาในสาขาแพทย์ระหว่างทั้งสองประเทศ ผ่านโครงการเจียระไนแพทย์เพื่อชุมชน โดยให้โอกาสเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ทุนเข้าศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ในคิวบา เพื่อเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลด้านการบริการและสาธารณสุข

เอกอัครราชทูตคิวบาฯ กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบาเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งจะครบรอบ 65 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ และความร่วมมือด้านต่างๆ ยังมีความใกล้ชิด โดยเฉพาะทางด้านการศึกษา สาธารณสุข และด้านวิชาการ ซึ่งคิวบายินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์ของไทยผ่านโครงการเจียระไนแพทย์เพื่อชุมชน ซึ่งมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย เสริมสร้างโอกาสให้เยาวชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้

รองนายกรัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตคิวบาฯ ต่างเชื่อมั่นว่าความร่วมมือทางด้านการศึกษา สาธารณสุข และด้านวิชาการ ผ่านโครงการดังกล่าวจะช่วยยกระดับความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการของทั้งสองประเทศ ซึ่งเอกอัครราชทูตคิวบาฯ กล่าวยืนยันว่านักเรียนและนักศึกษาจากไทยจะได้รับการดูแลเสมือนครอบครัว และจะได้รับการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูง และเน้นผลิตแพทย์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยจะได้เรียนทั้งวิชาการทางการแพทย์ ภาษาสเปน รวมถึงความรู้ที่นักเรียนประสงค์ศึกษาเพิ่มเติม ทำให้ได้บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม

รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวอวยพรให้เอกอัครราชทูตคิวบาฯ ซึ่งจะหมดวาระการปฏิบัติหน้าที่ในไทยปีนี้ ให้ประสบความสุขและความเจริญ พร้อมหวังว่า เอกอัครราชทูตคิวบาฯ คนใหม่จะสานต่อและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันให้ใกล้ชิดและครอบคลุมมากขึ้นในอนาคต ซึ่งรัฐบาลไทยยินดีที่จะประสานความร่วมมือกับเอกอัครราชทูตฯ คนใหม่เป็นอย่างดี

อนึ่ง โครงการเจียระไนแพทย์เพื่อชุมชนเป็นความริเริ่มของสถาบันอิกร่า จังหวัดนราธิวาส ในการคัดเลือกเด็กเรียนดีและเป็นคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อส่งไปเรียนแพทย์ในสาธารณรัฐคิวบา โดยรัฐบาลคิวบาได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในประเทศไทย โดยนำร่องกับเด็กเรียนดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 1000 ทุน ซึ่งได้มีการหารือกับโรงเรียนแพทย์ละตินอเมริกา (Latin American Medical School: ELAM) เพื่อส่งนักเรียนไทยไปศึกษาทางการแพทย์ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Written By
More from pp
“นฤมล” ยืนยัน ไม่คิดทิ้ง พปชร. สัญญาจะอยู่ช่วยผู้สมัคร ส.ส.กทม.ทุกคน พร้อมขอโทษ ป่วยกระทันหันเป็นเหตุอดร่วมเวทีปราศรัย
24 มีนาคม 2566 เวลา 20.00 น. ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรรพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ไม่ได้เดินทางไปร่วมเวทีปราศรัยย่อยโซนกรุงเทพฯ เหนือ “พลังใหม่...
Read More
0 replies on “พลเอก ประวิตร ฯ หารือ ออท. คิวบาฯ มุ่งกระชับความร่วมมือด้านการศึกษา สร้างโอกาสให้เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้”