อย. นำยาเสพติด กว่า 31 ตัน ทำลายส่งท้ายปี

อย. จับมือหลายหน่วยงาน นำยาเสพติดของกลางที่คลังยาเสพติดมาทำลาย 31,858 กิโลกรัมมูลค่ารวมกว่า 28,753 ล้านบาท ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ

นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด

จัดให้มีการทำลายยาเสพติดของกลาง จำนวนรวมกว่า 31,858 กิโลกรัม จาก 186 คดี มูลค่ารวมกว่า 28,753 ล้านบาท โดยมีเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ที่มีน้ำหนักมากสุดกว่า 24,596 กิโลกรัม รองลงมา คือ เมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์) น้ำหนักกว่า 6,054 กิโลกรัม เฮโรอีนน้ำหนักกว่า 459 กิโลกรัม ฝิ่นน้ำหนักกว่า 98 กิโลกรัม ยาอีน้ำหนักกว่า 64 กิโลกรัม โคคาอีนน้ำหนักกว่า 5 กิโลกรัม และนอกจากนี้ ยังมีวัตถุออกฤทธิ์น้ำหนักกว่า 578 กิโลกรัม

โดยของกลางทั้งหมดจะถูกนำไปเผาทำลายที่บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ ซึ่งในการทำลายยาเสพติดครั้งนี้ ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NG) ในการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงกว่า 1,200 °C พร้อมทั้งระบบควบคุมสารมลพิษที่เหลือจากการทำลายที่ทันสมัย มั่นใจได้ว่าไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ตรงตามมาตรฐานสากล US EPA ในการกำจัดขยะอุตสาหกรรมอันตราย

รองเลขาธิการ ฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า รัฐบาลมีเจตนารมณ์แน่วแน่ในการต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ ซึ่งหากยาเสพติดเหล่านี้ไม่ถูกทำลายก็จะหวนกลับมาทำร้ายประชาชนได้อีก จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลาง ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. ด้วย

0 replies on “อย. นำยาเสพติด กว่า 31 ตัน ทำลายส่งท้ายปี”