“กรุงไทย” สนับสนุนคนไทยออมเงิน ออกเงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 1.8% ต่อปี เปิดรับฝากถึง 31 ธ.ค.65 นี้

ธนาคารกรุงไทยออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ย 1.8% ต่อปี เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ฝากเงิน และสนับสนุนให้คนไทยมีวินัยในการออม เสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคต

ธนาคารกรุงไทย มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นทุกมิติ ตามวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน” ตระหนักถึงผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นต่อภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้า จึงได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ย 1.8% ต่อปี เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ฝากเงิน และสนับสนุนให้คนไทยมีวินัยในการออม เสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคต

นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มทางเลือกการออมและการลงทุนให้กับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคง ได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอ ในภาวะที่สินทรัพย์การลงทุนทั่วโลกยังมีความผันผวนสูง

ทั้งนี้ เงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน สำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร มูลนิธิ วัด เงินศาสนสมบัติกลาง ศาล ศาลเจ้า สำนักปฏิบัติธรรม โบสถ์ มัสยิด (105) สถานศึกษาของเอกชน องค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน

เปิดรับฝากถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ หรือ Krungthai Contact Center โทร.0-2111-1111

Written By
More from pp
รพ. เปาโล โชคชัย 4 เปิดตัวตึกใหม่ ศูนย์รวมเทคโนโลยี และการดูแลสุขภาพเพื่อครอบครัว ย่านใจกลางลาดพร้าว-โชคชัย 4-วังหิน-รัชดา
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 แถลงข่าวเปิดตัวตึก เพื่อตอบโจทย์การให้บริการด้านการแพทย์อย่างครอบคลุมทุกมิติสำหรับประชาชนในชุมชนย่านใจกลางลาดพร้าว-โชคชัย 4-วังหิน และรัชดา
Read More
0 replies on ““กรุงไทย” สนับสนุนคนไทยออมเงิน ออกเงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 1.8% ต่อปี เปิดรับฝากถึง 31 ธ.ค.65 นี้”