เปิดประตูตามฝัน สู่บ้านหลังใหม่ ด้วย “สินเชื่อเคหะ” ธนาคารออมสิน

เพราะ “บ้าน” คือรากฐานสำคัญของชีวิต ธนาคารออมสิน พร้อมช่วยสานฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริงได้ด้วย “สินเชื่อเคหะ” จบครบทุกความต้องการเรื่องบ้านที่นี่ที่เดียว ด้วยเงื่อนไขไม่ยุ่งยาก สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย, ปลูกสร้าง และต่อเติมซ่อมแซม โดยคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) กรณีวงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 3.00 ล้านบาท ไม่ถึง 10.00 ล้านบาท อยู่ระหว่าง 4.984% – 5.468% ต่อปี คำนวณจากวงเงินกู้ 3.00 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด)

โดยธนาคารสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์* ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินรายละ 5,000 บาท (สำหรับลูกค้าที่วงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 3.00 ล้านบาทขึ้นไป) ทั้งนี้ ลูกค้าต้องสำรองจ่ายค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ และธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่จัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จ

คุณสมบัติผู้กู้ :

1. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
3. มีอาชีพและรายได้แน่นอน
4. การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้
4.1 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคนก็ได้
4.2 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก (4.1) ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน

สำหรับคนที่สนใจ สมัครสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญา ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115 หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th และ Facebook : GSB Society

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://shorturl.asia/CmVJh

*รู้ก่อนกู้…กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
*เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

#เป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
#สินเชื่อเคหะ
#GSBsocialbank
#GSBSociety

Written By
More from pp
ยุบพรรคไม่เคยแก้ปัญหาทางการเมือง แต่ยิ่งทำให้สังคมไทยถลำลึกสู่วงจรความขัดแย้ง 
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเอกฉันท์ให้ส่งเรื่องพร้อมความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณายุบพรรคก้าวไกล จากกรณีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ระบุว่าการกระทำของพรรคก้าวไกลมีพฤติการณ์ใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครอง...
Read More
0 replies on “เปิดประตูตามฝัน สู่บ้านหลังใหม่ ด้วย “สินเชื่อเคหะ” ธนาคารออมสิน”