ปลดล็อกกฎหมาย สร้างพลังอำนาจให้SMEs ระเบิดพลังให้คนตัวเล็กสามารถทำมาหากินได้

พรรคไทยสร้างไทย นำโดย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ดร.โภคิน พลกุล ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ, คุณไชยวัตน์ หาญสมวงศ์ รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย, นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ โฆษกพรรคไทยสร้างไทย และกลุ่มคนรุ่นใหม่
นำร่างกฎหมาย 2 ฉบับ ประกอบด้วยร่างกฎหมายเกี่ยวกับการพักชั่วคราว ระบบอนุมัติอนุญาตให้คงเหลือ 100 ฉบับจากประมาณ 1,500 ฉบับ และร่างกฎหมายเกี่ยวกับการรวมตัวจัดตั้ง SMEs 4 ระดับ เพื่อให้พี่น้องประชาชนร่วมลงชื่อ 10,000 รายชื่อ เสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร รับเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร

Written By
More from pp
กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
28 พ.ค. 63 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563
Read More
0 replies on “ปลดล็อกกฎหมาย สร้างพลังอำนาจให้SMEs ระเบิดพลังให้คนตัวเล็กสามารถทำมาหากินได้”