ดีอีเอส พบข่าวปลอมกรมสรรพากรเรียกจ่ายหนี้ค้าง ขึ้นแท่นอันดับหนึ่ง ขณะที่ข่าวปลอมจากกลุ่มนโยบายภาครัฐมากที่สุด ด้านข่าวปลอมโควิด-19 มี 7 เรื่อง

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) สรุปสถานการณ์ข่าวปลอมสัปดาห์ล่าสุด พบว่าข่าวปลอมกรมสรรพากรโทรศัพท์เรียกจ่ายหนี้ภาษีอากรค้างชำระมาอันดับหนึ่ง ขณะที่กระแสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนระบาดและทำให้การติดโควิด-19 ง่ายขึ้น ส่งผลมีข่าวปลอม 7 เรื่อง

นางสาวนพวรรณ หัวใจมั่น โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฝ่ายการเมือง (ดีอีเอส) กล่าวว่า สรุปผลการมอนิเตอร์ และรับแจ้งข่าวปลอมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 2-8 ธันวาคม 2565 โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม พบข้อความที่เข้ามาจำนวน 5,131,164 ข้อความ โดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) ทั้งสิ้น 222 ข้อความ แบ่งเป็นข้อความที่มาจาก Social listening จำนวน 184 ข้อความ และข้อความที่มาจาก Line Official จำนวน 38 ข้อความ รวมเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ 103 เรื่อง

ทั้งนี้ ดีอีเอสได้แบ่งข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจ เป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 ข่าวปลอมเรื่องนโยบายรัฐบาล ข่าวสารทางราชการ ความสงบเรียบร้อยของสังคม ขัดศีลธรรมอันดี และความมั่นคงภายในประเทศจำนวน 49 เรื่อง

กลุ่มที่ 2 ข่าวปลอมเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ วัตถุอันตราย เครื่องสำอาง รวมถึงสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมาย จำนวน 39 เรื่อง

กลุ่มที่ 3 ข่าวปลอมเศรษฐกิจ จำนวน 11 เรื่อง

กลุ่มที่ 4 ข่าวปลอมเรื่องภัยพิบัติ จำนวน 4 เรื่อง

สำหรับข่าวปลอมทั้ง 4 กลุ่มมีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องโควิค-19 จำนวน 7 เรื่อง

นางสาวนพวรรณ กล่าวต่อว่า เมื่อพิจารณาจากข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจสูงสุด 10 อันดับระหว่างวันที่ 2-8 ธันวาคม ดังนี้

อันดับที่ 1 เรื่อง กรมสรรพากรโทรศัพท์เรียกจ่ายหนี้ภาษีอากรค้างชำระ
อันดับ 2 เรื่อง ห้ามสแกนจ่ายเงินค่าปรับ ผ่านใบสั่งเจ้าหน้าที่พนักงานเด็ดขาด
อันดับที่ 3 เรื่อง คลื่นแผ่จากเสาส่งโทรศัพท์มือถือและคลื่น WiFi เป็นสาเหตุหลัก ๆ ของการก่อมะเร็ง

อันดับที่ 4 เรื่อง 37 จังหวัด เตรียมรับมือพายุกระหน่ำไทย แรงที่สุดในปี 2565 ความแรง 160 km.hr
อันดับที่ 5 เรื่อง กัญชาช่วยบรรเทาอาการลมชักเฉียบพลันได้
อันดับที่ 6 เรื่อง กรมการจัดหางานรับสมัครงานออนไลน์ และงานพาร์ทไทม์ ผ่านเพจ BLOODHUNTER

อันดับที่ 7 เรื่อง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดรับนักลงทุนหน้าใหม่
อันดับที่ 8 เรื่อง รักษาโรคหวัด ด้วยการดื่มน้ำผสมเบคกิ้งโซดา
อันดับที่ 9 เรื่อง เกาหลีเปิดรับแรงงานไทยทำไร่ส้ม
อันดับที่ 10 เรื่อง เดินไขว้เท้าช่วยให้หัวใจแข็งเเรง

“ดีอีเอส ตระหนักถึงผลกระทบของข่าวปลอมที่มีผลกระทบกับชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างมาก ขอให้ประชาชนอย่างหลงเชื่อข่าวปลอมที่มีการแพร่ระบาดในทุกช่องทางทั้งจากโชเชียลมีเดีย โทรศัพท์ และเอสเอ็มเอส

หากท่านได้รับการแจ้งข้อมูลที่ผิดปกติ ผ่านโชเชียลมีเดีย เอสเอ็มเอส หรือทางโทรศัพท์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ท่านสามารถติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม ได้ผ่านช่องทางต่างๆ ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ดังนี้

ไลน์ @antifakenewscenter เว็บไซต์ https://www.antifakenewscenter.com/ ทวิตเตอร์ https://twitter.com/AFNCThailand และช่องทางโทรศัพท์โทรสายด่วน GCC 1111 ต่อ 87 ” นางสาว นพวรรณ กล่าว

Written By
More from pp
ประดิษฐ์ดอกรวงผึ้งจากผ้า ดอกไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เป็นที่ประจักษ์ อีกทั้งยังเป็นการสืบสานพระราชดำริในด้านงานอนุรักษ์ดอกไม้ไทย โอกาสนี้ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “ประดิษฐ์ดอกรวงผึ้งจากผ้า ดอกไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐” พรรณไม้ประจำ พระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐...
Read More
0 replies on “ดีอีเอส พบข่าวปลอมกรมสรรพากรเรียกจ่ายหนี้ค้าง ขึ้นแท่นอันดับหนึ่ง ขณะที่ข่าวปลอมจากกลุ่มนโยบายภาครัฐมากที่สุด ด้านข่าวปลอมโควิด-19 มี 7 เรื่อง”