มท.1 ลงพืันที่ จ.เชียงใหม่ ติดตาม การปรับภูมิทัศน์รองรับการท่องเที่ยว หลังโควิดคลี่คลาย กำชับท้องถิ่นสร้างความเข้าใจประชาชนงดเผาพืชผล ช่วงหน้าแล้ง ลดหมอกควัน

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองและการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารในถนนนิมมานฯ พร้อมระบุว่า การปรับปรุงภูมิทัศน์ในตัวเมืองพื้นที่เศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ มี กสทช. การไฟฟ้า ผู้ประกอบการช่วยกันดูรวมถึงท้องถิ่น เป็นเรื่องที่เร่งดำเนินการ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดการฟื้นฟูหลังสถานการณ์ โควิด-19 เมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลาย นักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาท่องเที่ยว การที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์จึงสำคัญ

ส่วนสถานการณ์ หมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกอนุพงษ์กล่าวว่ากลุ่ม 9 จังหวัดภาคเหนือเป็นพื้นที่สำคัญ ซึ่งได้สั่งการไปแล้ว ว่าคณะกรรมการฯ ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุการเผาในที่โล่ง การจราจร อุตสาหกรรมการก่อสร้าง ผู้ว่าราชการจังหวัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องลงไปดูในเรื่องนี้เพื่อลดหมอกควันเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว

มาตรการเป็นไปตามกรอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีค่าวัดปริมาณอยู่ทุกอย่าง ยังเป็นกรอบเดิมในการแก้ปัญหา ส่วนปัญหาการเผาในที่โล่งต้องใช้กลไกส่วนท้องถิ่นสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนใช้วัชพืชไปเป็นปุ๋ยแทนการเผา ส่วนในพื้นที่ป่าไม้ ต้องบังคับใช้กฎหมาย อย่างจริงจัง

จากนั้นพลเอกอนุพงษ์ได้เยี่ยมชมคลองแม่ข่า เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียสองฝั่งคลองแม่ข่า พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ซึ่งเป็นแหล่งมาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปเป็นต้นแบบในพื้นที่จังหวัดอื่นๆในการดึงดูดนักท่องเที่ยว

จากนั้นได้เยี่ยมชมการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและพบปะ ศิลปินชุมชนที่ร้านเชียงใหม่ศิลาดล

Written By
More from pp
ในหลวง พระราชทานปริญญาบัตรธรรมศาสตร์ พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่บัณฑิตใหม่
ในหลวงพระราชทานปริญญาบัตรธรรมศาสตร์ พระราชทานพระบรมราโชวาท บัณฑิตมีหน้าที่และความรับผิดชอบนำความรู้สร้างความสำเร็จแก่ตนเองและทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ ถ้าตระหนักแล้วทำให้จริง จะได้รับการยกย่องสมวิทยฐานะ  มธ.ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาพัฒนาชุมชน ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ ร.10 ทรงเป็นนักพัฒนาที่สมบูรณ์แบบครบถ้วน
Read More
0 replies on “มท.1 ลงพืันที่ จ.เชียงใหม่ ติดตาม การปรับภูมิทัศน์รองรับการท่องเที่ยว หลังโควิดคลี่คลาย กำชับท้องถิ่นสร้างความเข้าใจประชาชนงดเผาพืชผล ช่วงหน้าแล้ง ลดหมอกควัน”