“ทิพานัน” ชี้ฝ่ายค้านชำแหละงบฯ เน้นวาทะกรรม ยันรัฐบาลให้ความสำคัญสวัสดิการด้านการศึกษาเด็กและดูแลเต็มที่ โต้ฝ่ายค้านมองแค่มิติเดียว แค่ตัวเลข

“ทิพานัน”ชี้ฝ่ายค้านชำแหละงบฯ เน้นวาทะกรรม ยันรัฐบาลให้ความสำคัญสวัสดิการด้านการศึกษาเด็กและดูแลเต็มที่ โต้ฝ่ายค้านมองแค่มิติเดียว แค่ตัวเลข ไม่ดูข้อเท็จจริง ชี้นำให้เกิดความเข้าใจผิด

๒ มิถุนายน ๒๕๖๕-น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ ประสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อดีตผู้สมัครส.ส.กทม.เขตจอมทอง-ธนบุรี อดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการอภิปรายพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ว่า อยากให้ประชาชนเปิดใจรับฟังข้อมูลของทุกฝ่าย ซึ่งเท่าที่ติดตามการอภิปรายโดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ยังไม่พบว่าการอภิปรายของฝ่ายค้านจะมีข้อมูลใหม่ แต่ส่วนใหญ่เน้นการสร้างวาทกรรม โดยเฉพาะการวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณดูแลด้านการศึกษาของเด็กในวัยเรียน โดยมองแค่มิติเดียว คือจำนวนตัวเลขเพิ่มหรือลดเพียงเท่านั้น โดยที่ไม่ได้ดูข้อเท็จจริงปัจจัยและบริบทต่างๆเป็นเหตุผลประกอบ แล้วนำมาสรุปชี้นำให้เกิดความเข้าใจผิด

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า ตนยืนยันว่ารัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญการศึกษาสำหรับเด็กวัยเรียน ที่ผ่านมารัฐบาลก็จัดสรรงบประมาณสนับสนุนมาโดยตลอดเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และดูแลอย่างเต็มที่ โดยจัดสรรงบประมาณ ปี 2566 ไว้ 122,786 ล้านบาท แบ่งเป็นจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15ปี ตั้งแต่อนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 79,151 ล้านบาท กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 6,073 ล้านบาท อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน 115 ล้านบาท อาหารรกลางวัน นักเรียน 24,974 ล้านบาท นมโรงเรียน 12,473 ล้านบาท ส่วนจำนวนตัวเลขงบประมาณที่ลดลง5,733.2707 ล้านบาทนั้น มาจาก จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ลดลง ตามอัตราการเกิดที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการปรับลดในส่วนของงบประมาณเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาหารกลางวันรวมทั้งนมโรงเรียน

“ตรงนี้ฝ่ายค้านน่าจะเข้าใจดีอยู่แล้ว ถึงจำนวนการเกิดที่มีแนวโน้มต่ำลง โดยข้อมูลในปี 2564 อัตราการเกิดลดลงมากว่าครึ่งกว่าที่เคยเกิดเมื่อ 50 ปีที่แล้วและเป็นปีแรกที่จำนวนเด็กเกิดน้อยกว่าจำนวนคนตาย ฝ่ายค้านไม่เข้าใจจริงๆ หรือแกล้งไม่เข้าใจ และเลือกที่จะมองข้ามข้อเท็จจริง แล้วย้อนกลับนำเรื่องนี้มากล่าวหารัฐบาล”น.ส.ทิพานัน กล่าว0 replies on ““ทิพานัน” ชี้ฝ่ายค้านชำแหละงบฯ เน้นวาทะกรรม ยันรัฐบาลให้ความสำคัญสวัสดิการด้านการศึกษาเด็กและดูแลเต็มที่ โต้ฝ่ายค้านมองแค่มิติเดียว แค่ตัวเลข”