ราเมศ เผย ความพร้อม ก่อนเปิดสภา

25 เมษายน 2565 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการเปิดประชุมสมัยสามัญทั่วไปในวันที่ 22 พ.ค.ว่า
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสมัยประชุมสภาในส่วนของพรรค ตลอดช่วงระยะเวลาที่ปิดสมัยประชุมสภาฯ ทางส.ส.ของพรรคจะใช้เวลาทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ พบปะ เยี่ยมเยียน ช่วยเหลือเคียงข้างประชาชน

ต้องยอมรับว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังมีอยู่และ ส.ส.ทุกคนก็ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำหน้ากากผ้า จัดทำถุงยังชีพ สนับสนุนอุปกรณ์ในการคัดกรองให้กับชุมชนและหน่วยงานทางการแพทย์ จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าไปช่วยเหลือกรณีประชาชนเดือดร้อนเร่งด่วน และอื่นๆอย่างเต็มที่ การร่วมมือร่วมใจกันคนละไม้ละมือเพื่อให้ผ่านสถานการณ์ช่วงนี้ไปให้ได้

ประการสำคัญในการลงพื้นที่การรับรู้ปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ก็จะเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อนำปัญหาต่างๆ ไปสะท้อนผ่านสภาผู้แทนราษฎรในช่วงเปิดสมัยประชุมที่จะถึงนี้ ขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องการตั้งกระทู้ การเสนอญัตติการหารือในสภาฯ เพื่อเป็นช่องทางที่สำคัญในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน และยังมีการเตรียมร่างกฎหมายสำคัญอีกหลายฉบับที่จะได้เสนอต่อสภา และการทำงานในสภาฯจะมุ่งเน้นการทำงานที่ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง

ส่วนการเตรียมการอภิปรายในส่วนของ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง และพรรคการเมือง ขณะรอรายงานการสรุปของคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อใช้ประกอบในการอภิปรายในวาระที่สอง ต่อไป การเตรียมความพร้อมในส่วนงานสภา นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธานส.ส.พรรค ก็จะได้เรียกประชุมส.ส.เพื่อกำหนดทิศทางในการทำงานต่อไป


Written By
More from pp
กรมทางหลวงชนบท ยกระดับการคมนาคมอย่างยั่งยืน รองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต
กรมทางหลวงชนบท ยกระดับการคมนาคมอย่างยั่งยืน รองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สร้างทางลัดไปศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม คืบหน้า 90% คาดแล้วเสร็จต้นปี 2566
Read More
0 replies on “ราเมศ เผย ความพร้อม ก่อนเปิดสภา”