บขส. เตรียมรถโดยสารรองรับการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ หลังเทศกาลสงกรานต์ 2565 คาดวันนี้มีผู้โดยสารเดินทางมากกว่า 3 หมื่นคน

17 เมษายน 2565 – นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด กระทรวงคมนาคม เข้าตรวจความพร้อมอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)

พร้อมกล่าวว่า บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ได้มีการจัดแผนการเดินรถเพื่อรองรับการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ ของประชาชน
โดยเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2565 มีผู้โดยสารใช้บริการรถโดยสารเข้า-ออก กรุงเทพฯ จำนวน 58,813 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส. รถร่วม รถตู้) จำนวน 5,325 เที่ยว โดยเป็นการเดินทางขาเข้ากรุงเทพฯ จำนวน 2,777 เที่ยว มีผู้โดยสารเดินทาง จำนวน 34,270 คน ส่วนการเดินทางขาออก จำนวน 2,548 เที่ยว มีผู้โดยสารเดินทาง จำนวน 24,543 คน

สำหรับวันนี้ (17 เมษายน 2565) มีการคาดการณ์จำนวนผู้โดยสารที่จะใช้บริการรถโดยสาร (รถ บขส. รถร่วม รถตู้) ในเที่ยวขาเข้ากรุงเทพฯ จึงได้จัดรถโดยสาร จำนวน 3,700 เที่ยว รองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 38,000 คน ส่วนการเดินทางเที่ยวขาออก ได้จัดรถโดยสาร จำนวน 3,210 เที่ยว รองรับผู้โดยสารเดินทางได้ประมาณ 25,000 คน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวเพิ่มเติมว่า บขส. ได้ประสานขอความร่วมมือไปยังองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถโดยสารมารับผู้โดยสาร บริเวณชานชาลาขาเข้า เพื่อระบายผู้โดยสารไปยังสถานีรถไฟฟ้า BTS และเส้นทางอื่น ๆ รวมทั้งได้ประสานวิทยุ จส.100 สวพ.91 ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถแท็กซี่เข้ามารับผู้โดยสารบริเวณชานชาลาขาเข้า ช่วงเวลา 05.00 – 07.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกและลดความแออัดบริเวณชานชาลาขาเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)
ทั้งนี้ ยังได้เน้นย้ำในเรื่องของมาตรการความปลอดภัย โดยรถโดยสารทุกคันที่นำมาวิ่งให้บริการ ต้องตรวจเช็คสภาพให้พร้อมใช้งาน ติดตั้งระบบ GPS ควบคุมความเร็วบนรถโดยสาร ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเส้นทางสายยาวที่มีระยะทางเกิน 400 กิโลเมตร ต้องจัดให้มีพนักงานขับรถ 2 คน มีการตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ พนักงานขับรถ
ในส่วนมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 บขส. ได้ดำเนินการตามมาตรการ COVID Free Setting สำหรับบริการขนส่งสาธารณะ อาทิ มีการเช็คทำความสะอาดสถานีขนส่ง งดการเสิร์ฟอาหารบนรถ มีการเว้นระยะห่างในสถานีขนส่ง และจัดให้มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ
นอกจากนี้ พนักงานประจำรถ บขส. มีการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 แบบ Antigen Test Kit หรือ ATK ทุก 3 วัน รวมทั้งขอความร่วมมือ ผู้โดยสาร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะใช้บริการที่สถานีขนส่งและบนรถโดยสารตลอดการเดินทาง รวมทั้งให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะหรือแพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและที่สถานีขนส่งผู้โดยสารด้วยWritten By
More from pp
“อนุทิน” ประกาศ ห้าม กก.บห.พรรค – สส. หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคภูมิใจไทย อย่าทำฝ่าฝืนกฎหมาย และระเบียบ ! เลือกตั้ง สว.
30 เมษายน 2567 นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ออกหนังสือประกาศพรรคภูมิใจไทย เรื่อง ห้ามกระทำการโดยวิธีการใด ๆ ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ว่าขณะนี้ใกล้ครบวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกวุฒิสภา...
Read More
0 replies on “บขส. เตรียมรถโดยสารรองรับการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ หลังเทศกาลสงกรานต์ 2565 คาดวันนี้มีผู้โดยสารเดินทางมากกว่า 3 หมื่นคน”