ทส.ชวนร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมไทย และ วัน ทสม. แห่งชาติ 4 ธันวา 2562

วันนี้ (28 พ.ย.2562) ที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) แถลงข่าวเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 4 ธันวาคม ณ ฮอลล์ 4  อิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “ดูแลโลก เพื่อให้โลก…ดูแลเราตลอดไป” ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า ได้ฟรี ที่ www.deqp.go.th พร้อมเชิญชวนนับถอยหลังและเตรียมความพร้อมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศ ที่นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม เป็นต้นไป ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ ล่าสุด มากกว่า 70 บริษัท ทั่วประเทศ พร้อมใจกันงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว (ความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน) หรือถุงก๊อบแก๊บกับลูกค้า

 

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2562  ในวันที่ 4 ธ.ค. นี้ จัดขึ้นที่ ฮอลล์ 4 อิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ภายใต้แนวคิด “ดูแลโลก เพื่อให้โลก…ดูแลเราตลอดไป” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9 พระผู้ทรงเป็นบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการทำความดีในเรื่องของจิตอาสา     ตามพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่10  อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง รวมทั้งเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคล ชุมชน และองค์กรต้นแบบด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม ในปีนี้ มีทั้งการจัดแสดงนิทรรศการ “ดูแลโลก เพื่อให้โลก…ดูแลเราตลอดไป” ร่วมด้วยนิทรรศการและกิจกรรมของ ทสม. นิทรรศการจากภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน   การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติฯ อาทิ รางวัลถ้วยพระราชทานฯ โครงการชุมชนปลอดขยะ zero waste และ โรงเรียนปลอดขยะ zero waste school ปี 2562 ระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศ สะอาดบุรี เมืองนี้ปลอดขยะ ปี 2562 ระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 1 อปท. 1 นวัตกรรมจัดการขยะชุมชน ประจำปี 2562 รางวัล ทสม.และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562 รวมทั้ง การประกาศรับรองและมอบตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทยให้กับอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก จ.อุบลราชธานี

 

นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญ คือ การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ มากกว่า 70 บริษัท งดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 รวมทั้งร่วมกันรณรงค์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนเตรียมความพร้อม ซึ่งสืบเนื่องจากการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ 43 บริษัท เมื่อวันที่ 6 ก.ย. ที่ผ่านมา ภายใต้การนำของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ให้ความสำคัญและนำทีมรณรงค์อย่างเข้มข้น จริงจัง และต่อเนื่อง ทั้งในห้างสรรพสินค้า และตลาดสด มากกว่า 12  แห่ง ตลอดจนความร่วมมือในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารจากพี่น้องสื่อมวลชน ทำให้ประชาชนมีความตื่นตัว บางส่วนเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดใช้ถุงพลาสติกกันมากขึ้น โดยในวันงาน จะมีการนำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วอีกด้วย

Written By
More from pp
นาฬิกา Titan เปิดตัว Sparkle II สวยหวานสไตล์สาวไทย
ไททัน (Titan) สุดยอดแบรนด์นาฬิกาแห่งศิลปะและนวัตกรรมการผลิตออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก เปิดตัวนาฬิกาสุดหรูคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด 2 รุ่น
Read More
0 replies on “ทส.ชวนร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมไทย และ วัน ทสม. แห่งชาติ 4 ธันวา 2562”